I dag lanserte regjeringen en nullvisjon på skader/farer etter fallulykker i hjemmet der hoftebrudd er trukket frem

I dag lanserte regjeringen en nullvisjon på skader/farer etter fallulykker i hjemmet der hoftebrudd er trukket frem.

I artikkelen er det ikke spesiell fokus på forebygging av osteoporose – fokuset er på fall og hva som kan forårsake fall – men ikke på at svært mange eldre har osteoporose og hva som kan forebygge dette. Du kan lese mer på:
https://www.regjeringen.no/…/farre-skal-do-eller…/id2613026/

Jan Arvid Dolve