Norsk Osteoporoseforbund i samarbeid med Volda Sanitetslag

Norsk Osteoporoseforbund i samarbeid med Volda Sanitetslag arrangerer åpent møte med tema osteoporose, beinskjørhet. Tema er «Osteoporose-sykdommens ulike sider». Forbundsleder Professor dr. med. em./overlege Kaare Morten Gautvik og generalsekretær Jan Arvid Dolve, deltar. Onsdag 31. oktober kl. 18.00 … Stad: Lokala til Volda Sanitetslag Halkjelsgata 16. Sakliste: • Foredrag • Spørsmål • Andre aktuelle saker...

Norsk Osteoporoseforbund i samarbeid med Volda Sanitetslag arrangerer åpent møte med tema osteoporose, beinskjørhet.
Tema er «Osteoporose-sykdommens ulike sider».
Forbundsleder Professor dr. med. em./overlege Kaare Morten Gautvik og generalsekretær Jan Arvid Dolve, deltar.

Onsdag 31. oktober kl. 18.00 …
Stad: Lokala til Volda Sanitetslag Halkjelsgata 16.

Sakliste:
• Foredrag
• Spørsmål
• Andre aktuelle saker
Det vert enkel servering!

Møte er ope for alle interesserte. Vi håper at både pasientar, pårørande og helsepersonell tek del.

Vel møtt!
Kontaktperson: Karin Heggen telf. 97182184