Landsmøtet 2019 – gjennomført med stor interesse.

NOF avviklet sitt Landsmøte 2019 på Clarion Hotell & Congress på Gardermoen tirsdag 19. mars. Det møtte 38 representanter fra lokalforeningene, støttegruppene, likemenn og medlemmer. Landsmøtesakene var av den ordinære sort, nedfelt i våre vedtekter. Ingen store saker av politisk karakter. Det konstitusjonelle kom på plass og gjennomgangen av sakene ble ledet av møteleder fg....

NOF avviklet sitt Landsmøte 2019 på Clarion Hotell & Congress på Gardermoen tirsdag 19. mars.

Det møtte 38 representanter fra lokalforeningene, støttegruppene, likemenn og medlemmer. Landsmøtesakene var av den ordinære sort, nedfelt i våre vedtekter. Ingen store saker av politisk karakter. Det konstitusjonelle kom på plass og gjennomgangen av sakene ble ledet av møteleder fg. forbundsleder Ingrid Olga Hallan.
Årsmelding ble gjennomgått og godkjent og vil bli redegjort for i blad nr 2, men vil også komme på vår hjemmeside. Forbundet har utvist stort engasjement i året 2018, men sliter med medlemsmassen. Etter et stabilt medlemsantall i flere år, merker man nedgang i 2018. Her skal vi føye til at de medlemmer som har fulgt NOF i 25 år også er blitt 25 år eldre. NOF har ikke de yngste medlemmer! – Alle har vi et ansvar for å skape interesse for osteoporose og få nye medlemmer som kan støtte oss i vårt arbeid, sa Hallan.
Regnskapet ble godkjent sammen med årsmeldingen.

Siden tidligere forbundsleder trakk seg fra sitt verv i desember 2018 var valg av ny forbundsleder ett av temaene valgkomiteen måtte få på plass.
Liv Broback Arntsen (Bilde under), som tidligere har vært forbundsleder i NOF (3 år) ble foreslått og hadde sagt seg villig til å ta en ny periode som forbundsleder. Hun ble valgt med akklamasjon for ett år.

Styret i NOF ser slik ut etter valget:
Forbundsleder Liv Broback Arntsen, Bodø og omegn Osteoporoseforening, valgt for ett år.
Nestleder Ingrid Olga Hallan (Bilde under), Levanger og omegn Osteoporoseforening ble gjenvalgt for 2 nye år.

Rita Holsen, Flora osteoporoselag, Florø, ble gjenvalgt for to nye år.
Som varamedlem ble Inger Marie Nymo fra Rognan i Nordland, gjenvalgt for 2 nye år.
Fra før er styremedlemmene Sidsel Kimer fra Bergen og omegn Osteoporoseforening
og Marny Tønnessen fra Sogndal og omegn Osteoporoseforening,
samt Berit Karen Myhra fra Kristiansand og omegn Osteoporoseforening på plass.
Et godt team som kommuniserer og samarbeider svært godt. Valgkomiteen var ikke på valg da de ble valgt for to år i 2018. Her er Ingjerd Mestad, Stavanger og omegn Osteoporoseforening leder. Hun har med seg Gerd Viken fra Frosta og Anne Marie Svingen fra Meløy. Som varamedlem i valgkomiteen ble Aina Mæhla fra Selbu, innvalgt for ett år, da Berit Karen Myhra gikk inn som vara i styret.

NOF har mange utfordringer særlig overfor de politiske myndigheter med tanke på oppdaterte retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose. Her trenger pasientgruppen oppdaterte retningslinjer. For å oppnå dette er det viktig at pasientgruppen står sammen om kravet. NOF vil invitere seg til møter med departement og direktorat.
På fagdelen fikk representantene oppdateringer på det som foregår i osteoporoseverden.
Blant annet en orientering om HUNT 4 i Nord Trøndelag (Hallan), et foredrag om behandling av spiseforstyrrelsene Bulimia Nervosa og overspisingslidelse ved post.doc. Therese Fostervold Mathiesen fra NIH Bilde under).

Vår medisinske rådgiver professor dr. med. og overlege Erik Fink Eriksen, orienterte om nyere medisiner og ellers det som er aktuelt innen osteoporosemedisinen.
Espen Olafsen, «overlege ved Radiohospitalet» kjent fra Willy Røret i P-4, kåserte om ulike morsomme vinklinger fra sin «verden». Også her om «nyere medisiner» som kan virke for noen – kanskje? Hva med 2 mg «Harrusettamor»?🤣

Årsmeldingen i sin helhet kan leses her: