Likemenn og Info.Telefon

Likemenn i NOF

Listen er helt ajour pr. januar 2019 og er en pdf fil. Likemenn  (åpnes i nytt vindu)

 

Informasjonstelefonen er lagt ned.

Forbundsstyret har vedtatt at avtalen med OUS Aker HF er sagt opp fra 1. januar 2019.

Dermed er vår informasjonstelefon foreløpig lagt ned. Kontakt Tlf.: (+47) 45 26 91 11.