Dexa målesteder

Hvor kan jeg få måle bentettheten? Husk å kontakte fastlegen for rekvisisjon/henvisning. Fylkesvis oversikt over steder i bentetthetsmålinger (DEXA – SCANS). Listen er ajour pr. september 2019.