Dexa målesteder

Hvor kan jeg få måle bentettheten?

Husk å kontakte fastlegen for rekvisisjon/henvisning.
Fylkesvis oversikt over steder i bentetthetsmålinger (DEXA – SCANS).
Listen er ajour pr. Juni.2018.