Medlemsmøte avholdes kl. 19.00 i LMS sitt  lokale på sykehuset. (tirsdag 20.november) NB! Merk tidspunktet!