Osteoporosebladet nr 1 kan du lese her hjemmesiden

Vårt blad nr. 1 som utkom primo februar er nå lagt ut her.