VELKOMMEN TIL
NORSK OSTEOPOROSEFORBUND

Klikk her for å sjekke
Har jeg økt risiko for brudd?

Denne sjekklisten kan gi en indikasjon på om du har høyere risiko for brudd enn andre kvinner på din alder...

Klikk her for beregning
Hvordan benytter FRAX

Etter mange års arbeid har en internasjonal forskningsgruppe lagt frem sine resultater...

KLIKK HER FOR Å SJEKKE
Etablere lokale foreninger

Norsk Osteoporoseforbund (NOF) fortsetter arbeidet med å etablere lokalforeninger rundt om i landet ...

Fakta om osteoporose (benskjørhet)
Norsk Osteoporoseforbund

• Osteoporose betyr at benvevet har mistet så mye kalsium (kalk) at det ikke lenger er så sterkt som før

• Osteoporose anses av mange forskere som en risikotilstand og ikke en sykdom. Dette skyldes at begrepet omfatter alt fra tilstander med lav benmasse uten brudd til kronisk behandlingstrengende sykdom med flere brudd og store plager.

• Noen har høyere risiko enn andre

• Arv og gener har stor betydning. Spør mor og far

• Kvinner rammes oftere enn menn

• Sjelden før 55-års alderen

• Rammer hele skjelettet

• Ingen symptomer inntil osteoporotiske brudd er et faktum. Problemet er at du allerede kan ha mistet mye av benvevet før det oppstår et brudd.

Skjelettets benmasse og styrke reduseres gradvis over tid slik at det kan oppstå brudd selv ved små belastninger, særlig i hofte, håndledd og rygg.

Har du spørsmål? Ring NOF på telefon: 452 69 111

eller en likemann. Se oversikten over likemenn Likemenn

Nyheter
Nytt og nyheter .
HUNT 4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
HUNT 4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). I dag 1. mars markeres i dag at den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag HUNT 4 er ferdig med sin datainnsamling ! Nå kommer det mange doktorgrader etter hvert! Dette er den fjerde undersøkelsen i sitt slag her i Trøndelag med mulighet for å følge befolkningen gjennom førti år!! Her fra...
Kunngjøring av landsmøtet 2019.
Tirsdag 19. mars arrangeres landsmøtet i NOF. Innkalling, sted, program og kunngjøring i sin helhet – kan du se her.
Bladet 1 2019, er i posten til deg.
Bladet Osteoporose nr. 1/2019, er i posten til deg.
10.01.2019. Osteoporoseforum 2019 – torsdag 7. februar 2019.
Mange fagpersoner etterlyser vårt Osteoporoseforum i 2019. Tiden har gått litt fort og mange og av ulike grunner har vå måttet endre det vedtatte programmet noe. Slikt tar tid og er enda ikke i boks,- dessverre. Men det er like før! Det er viktig for oss å få frem at det planlegges med Osteoporoseforum torsdag...
Blad nr 4 i posten
Bladet nr 4 er i posten. Du kan lese bladet på medlemssiden også alerede nå. Vi i NOF – Forbundsstyret og sekretariatet – ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser en riktig God Jul og et Fredfylt god nyttår. Kontoret er stengt i romjulsdagene. Mail leses sporadisk. Send mail til  nof@nof-norge.no Hilsen oss alle!  
Møter
Kommende møter / aktiviteter som er planlagt.
 • Kristiansand og omegn Osteoporoseforening Leder: Berit Karen Myhra. Tlf. 470 16 432 Mail: berit.myhra@gmail.com Medlemsmøter: • Årsmøtet 27. februar • 27. mars • 24. april Alle møtene er på Kongens senter kl. 13.00 Temaer kunngjøres også på lokalforeningens FB-side og NOFs hjemmeside og FB-side. Møteleder Berit Karen Myhra.
  24. april 2019
 • Møter i Ås Osteoporosegruppe Leder: Aud Karin Nesfeldt er kontaktperson i gruppen. Tlf: 9067 4640. Mail: ar-nesf@online.no • Torsdag 11. april, kl. 19.00 Møtested: Ås Frivilligsentral Møtene er åpne for alle og inneholder faglig tema om sykdommen. Møteledere Ragnhild Skiaker og Aud Karin Nesfeldt.
  11. april 2019
 • Stavanger og omegn Osteoporoseforening Leder Ingjerd Mestad, tlf. 950 81 994 Mail: ingjerd.mestad@gmail.com Stavanger og omegn Osteoporoseforening har sitt neste møte som er årsmøte, tirsdag 2. april, kl. 18.00. Denne kvelden blir det også temamøte om «Kosthold ved osteoporose», ved klinisk ernæringsfysiolog Eva Rustad De Brissis. God anledning til å stille spørsmål. Sted: Stavanger Sanitetsforenings lokaler...
  2. april 2019
 • Bodø og omegn Osteoporoseforening Leder: Liv Broback Arntsen, tlf 990 25 685 Mail: liv.arntsen@hotmail.com eller osteoporose.bono@gmail.com Åpent møte i Fauske 2. april 2019 kl. 18.00. Sted kunngjøres på NOFs hjemmesider og i lokalpressen. Faglig program og informasjon om lokalforeningen og informasjon fra forbundet. Servering. Åresalg. Alle er velkommen! Da lokalforeningen ønsker seg nye medlemmer er de...
  2. april 2019
Forbundsleder
Forbundslederen informerer.
Velkommen til  NOFs gjenoppståtte hjemmeside som vi håper vil inneholde viktige, aktuelle og interessante  temaer for deg. Ingen er beskyttet mot hacking , men la oss håpe at det blir lenge til neste gang NOF blir angrepet igjen . En stor takk til  generalsekretæren Jan Arvid  og  hjemmeside konsulent fra StorsteinNett AS som har jobbet...
Forskningsnytt
Nytt og nyheter innen forskning på Osteoporose.
Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Intern søknadsfrist i NOF er 10.mai 2019. NOF er godkjent søkerorganisasjon og du kan søke gjennom forbundet. Søknad stilles til nof@nof-norge.no på en mail. I...
Her vil forsknings relatert informasjon bli publisert. Vi takker for evt. tips.
Bli Medlem

Fyll ut flest mulige felt: Felt merket med (*) må fylles ut.

Kryss av i EN av boksene under

Sekretariatet
Våre samarbeidspartnere
Om NOF

Forbundets formål er å være selvstendig pasientforbund for personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av osteoporose, og deres pårørende.
NOF er en paraplyorganisasjon for lokale og regionale ledd NOF selv har etablert. (Lokale Osteoporoseforeninger).
Formålet søkes nådd ved: (det interessepolitisk arbeid).

Sentralt:
1. Samle inn og formidle informasjon om osteoporose (beinskjørhet) og andre sykdommer i beinvev som gir økt bruddrisiko”.
2. Støtte forskning som tar sikte på å finne utbredelsen på og årsakene til disse sykdommene og å bedre behandlingstilbudet.
3. Drive interessepolitisk arbeid.
4. Gi service til pasienter med osteoporose (beinskjørhet) og beslektede sykdommer i bindevev og bein, gjennom blant annet støttegrupper / pasientforeninger, medlemsblad og ekstern informasjonsvirksomhet.
5. Utdanne likepersoner og tilby likepersonsordning.

Lokalt:
Forbundet skal etter ønske fra lokale og regionale tillitsvalgte etablere lokale og regionale organisasjonsledd etter behov.

1. Lokale og regionale ledd skal stiftes og bygges opp som selvstendige lokale og regionale foreningsledd under Norsk Osteoporoseforbund.
2. Lokale- og regionale ledd skal bygges opp slik at lokalt og regionalt demokrati skal ivaretas, slik at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende sikres flertall i lokal og regionaldemokratiet (lokalforeningene).

Kontakt Oss

Hønegaten 69, 3515 Hønefoss

nof@nof-norge.no

45 26 91 11

Tast 1 Generalsekretær – Tast 2 Sykepleier – Tast 4 Sekretær