VELKOMMEN TIL
NORSK OSTEOPOROSEFORBUND

Klikk her for å sjekke
Har jeg økt risiko for brudd?

Denne sjekklisten kan gi en indikasjon på om du har høyere risiko for brudd enn andre kvinner på din alder...

Klikk her for beregning
Hvordan benytter FRAX

Etter mange års arbeid har en internasjonal forskningsgruppe lagt frem sine resultater...

KLIKK HER FOR Å SJEKKE
Etablere lokale foreninger

Norsk Osteoporoseforbund (NOF) fortsetter arbeidet med å etablere lokalforeninger rundt om i landet ...

Fakta om osteoporose (benskjørhet)
Norsk Osteoporoseforbund

• Osteoporose betyr at benvevet har mistet så mye kalsium (kalk) at det ikke lenger er så sterkt som før

• Osteoporose anses av mange forskere som en risikotilstand og ikke en sykdom. Dette skyldes at begrepet omfatter alt fra tilstander med lav benmasse uten brudd til kronisk behandlingstrengende sykdom med flere brudd og store plager.

• Noen har høyere risiko enn andre

• Arv og gener har stor betydning. Spør mor og far

• Kvinner rammes oftere enn menn

• Sjelden før 55-års alderen

• Rammer hele skjelettet

• Ingen symptomer inntil osteoporotiske brudd er et faktum. Problemet er at du allerede kan ha mistet mye av benvevet før det oppstår et brudd.

Skjelettets benmasse og styrke reduseres gradvis over tid slik at det kan oppstå brudd selv ved små belastninger, særlig i hofte, håndledd og rygg.

Har du spørsmål? Ring Osteoporosetelefonen!
Tlf. 45 39 08 27 - (mandag og onsdag kl.12-15)
Nyheter
Nytt og nyheter .
Vi minner med dette om: Nordfjordeid Sanitetsforening og Flora Osteoporoselag, inviterer til åpent informasjonsmøte på Nordfjordeid. Flora Osteoporoselag ledes av Rita Holsen, tlf. 924 28 940, Mail rita.holsen@enivest.net Kontaktperson i Nordfjordeid Sanitetsforening er Liv Stokkenes Jacobsen. Flora Osteoporoselag i samarbeid med Nordfjordeid Sanitetsforening, arrangerer åpent temamøte/medlemsmøte i rådhuset i Nordfjordeid slik: Tirsdag 23. oktober kl....
Verdens Osteoporosedag var 20.oktober Levanger
Osteoporosedagen i Levanger ble markert 20. oktober. Her ser vi en av våre lokale representanter,- Anne Marie Binde Lorås, informerer noen yngre damer om sykdommen osteoporose. Det er viktig at disse damene kan forebygge sykdommen. Osteoporose er ikke bare for eldre mennesker! Takk for innsatsen.
Verdens Osteoporosedag var 20.oktober Tromsø
Verdens Osteoporosedag var 20.oktober og som tidligere varslet var det arrangementer ulike steder i landet vårt mange steder i forrige uke. Det blir det også denne uken. Bildet er fra markeringen i Tromsø, ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Her ser vi standen som er rigget til i sykehuset og det er Anita Kanniainen som er Studiesykepleier i...
Verdens Osteoporosedag lørdag den 20. oktober 2018
Det er Verdens Osteoporosedag lørdag den 20. oktober 2018. Altså førskommende lørdag. Mange av våre lokale foreninger vil denne lørdagen (og i neste uke) bruke tiden sin på markeringer rundt omkring i landet vårt. Ta vel i mot de, still spørsmål om sykdommen og meld deg inn i felleskapet, slik at vi kan markere at...
I dag lanserte regjeringen en nullvisjon på skader/farer etter fallulykker i hjemmet der hoftebrudd er trukket frem. I artikkelen er det ikke spesiell fokus på forebygging av osteoporose – fokuset er på fall og hva som kan forårsake fall – men ikke på at svært mange eldre har osteoporose og hva som kan forebygge dette....
Møter
Kommende møter / aktiviteter som er planlagt.
 • Leder Berit Karen Myhra. Tlf. 470 16 432, berit.myhr@gmail.com Kristiansand og Omegn Osteoporoseforening ønsker alle velkommen til høstens møter: Onsdag 24. oktober. Onsdag 28. november. Alle møtene er på Kongens Senter kl. 13.00 til kl. 15.00. Smørbrød og kaffe/te, utlodding. Annonse i FVN lørdag før møtene. Temaer kunngjøres også på lokalforeningens FB side.
  28. november 2018
 • Leder Sidsel Kimer, tlf 414 56 826. Mail: sidselkimer@gmail.com Åpent møte/medlemsmøte i Bergen vil bli holdt 1. November 2018, kl. 1700, på Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2 5021 bergen, 4. etg. Tema: * Prinsipper i behandling av primær osteoporose ved forbundsleder i forbundet, Professor dr. med. em. overlege Kaare M. Gautvik. * Generalsekretær...
  1. november 2018
 • Leder Berit Karen Myhra. Tlf. 470 16 432, berit.myhr@gmail.com Kristiansand og Omegn Osteoporoseforening ønsker alle velkommen til høstens møter: Onsdag 24. oktober. Onsdag 28. november. Alle møtene er på Kongens Senter kl. 13.00 til kl. 15.00. Smørbrød og kaffe/te, utlodding. Annonse i FVN lørdag før møtene. Temaer kunngjøres også på lokalforeningens FB side.
  22. oktober 2018
 • Leder Rita Holsen, tlf. 924 28 940, Mail rita.holsen@enivest.net Flora Osteoporoselag i samarbeid med Nordfjordeid Sanitetsforening, arrangerer åpent temamøte/medlemsmøte i rådhuset i Nordfjordeid slik: Tirsdag 23. oktober kl. 18.00. Alle vel møtt. Få en inspirerende innføring i og om beinskjørhet er, hvordan den behandles og livskvalitet i det å leve med beinskjørhet, v/ generalsekretær Jan...
  22. oktober 2018
Forbundsleder
Forbundslederen informerer.
Velkommen til  NOFs gjenoppståtte hjemmeside som vi håper vil inneholde viktige, aktuelle og interessante  temaer for deg. Ingen er beskyttet mot hacking , men la oss håpe at det blir lenge til neste gang NOF blir angrepet igjen . En stor takk til  generalsekretæren Jan Arvid  og  hjemmeside konsulent fra StorsteinNett AS som har jobbet...
Bli Medlem

Fyll ut flest mulige felt: Felt merket med (*) må fylles ut.

Kryss av i EN av boksene under

Sekretariatet
Våre samarbeidspartnere
Om NOF

Forbundets formål er å være selvstendig pasientforbund for personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av osteoporose, og deres pårørende.
NOF er en paraplyorganisasjon for lokale og regionale ledd NOF selv har etablert. (Lokale Osteoporoseforeninger).
Formålet søkes nådd ved: (det interessepolitisk arbeid).

Sentralt:
1. Samle inn og formidle informasjon om osteoporose (beinskjørhet) og andre sykdommer i beinvev som gir økt bruddrisiko”.
2. Støtte forskning som tar sikte på å finne utbredelsen på og årsakene til disse sykdommene og å bedre behandlingstilbudet.
3. Drive interessepolitisk arbeid.
4. Gi service til pasienter med osteoporose (beinskjørhet) og beslektede sykdommer i bindevev og bein, gjennom blant annet støttegrupper / pasientforeninger, medlemsblad og ekstern informasjonsvirksomhet.
5. Utdanne likepersoner og tilby likepersonsordning.

Lokalt:
Forbundet skal etter ønske fra lokale og regionale tillitsvalgte etablere lokale og regionale organisasjonsledd etter behov.

1. Lokale og regionale ledd skal stiftes og bygges opp som selvstendige lokale og regionale foreningsledd under Norsk Osteoporoseforbund.
2. Lokale- og regionale ledd skal bygges opp slik at lokalt og regionalt demokrati skal ivaretas, slik at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende sikres flertall i lokal og regionaldemokratiet (lokalforeningene).

Kontakt Oss

Hønegaten 69, 3515 Hønefoss

nof@nof-norge.no

45 26 91 11

Tast 1 Generalsekretær – Tast 2 Sykepleier – Tast 4 Sekretær