VELKOMMEN TIL
NORSK OSTEOPOROSEFORBUND

Klikk her for beregning
Hvordan benytter FRAX

Etter mange års arbeid har en internasjonal forskningsgruppe lagt frem sine resultater...

Klikk her for å sjekke
Har jeg økt risiko for brudd?

Denne sjekklisten kan gi en indikasjon på om du har høyere risiko for brudd enn andre kvinner på din alder...

KLIKK HER FOR Å SJEKKE
Etablere lokale foreninger

Norsk Osteoporoseforbund (NOF) fortsetter arbeidet med å etablere lokalforeninger rundt om i landet ...

Fakta om osteoporose (benskjørhet)
Norsk Osteoporoseforbund

• Osteoporose betyr at benvevet har mistet så mye kalsium (kalk) at det ikke lenger er så sterkt som før.

• Osteoporose anses av mange forskere som en risikotilstand og ikke en sykdom. Dette skyldes at begrepet omfatter alt fra tilstander med lav benmasse uten brudd til kronisk behandlingstrengende sykdom med flere brudd og store plager.

• Noen har høyere risiko enn andre.

• Arv og gener har stor betydning. Spør mor og far.

• Kvinner rammes oftere enn menn.

• Sjelden før 55-års alderen.

• Rammer hele skjelettet.

• Ingen symptomer inntil osteoporotiske brudd er et faktum. Problemet er at du allerede kan ha mistet mye av benvevet før det oppstår et brudd.

Skjelettets benmasse og styrke reduseres gradvis over tid slik at det kan oppstå brudd selv ved små belastninger, særlig i hofte, håndledd og rygg.

Har du spørsmål? Ring NOF på telefon: 452 69 111

eller en likemann. Se oversikten over likemenn Likemenn

Nyheter
Nytt og nyheter .
I dagens papirutgave av Dagbladet kan du se Media Planet sitt Helsebilag om Muskel og skjelett. Det er et omfattende...
Blad nr 3 2020 ble levert posten 11. september.
Kjære medlem Bladet Osteoporose nr 3 ble levert posten fredag 11. september. Dette er således på vei til deg i...
Kjære medlem og leser på hjemmesiden. Sommeren er over og høsten er i gang. Fortsatt preges landet av pandemien og...
Møter
Kommende møter / aktiviteter som er planlagt.
Lederspalten
Forbundsleder og generalsekretær informerer.
Kjære medlem! Et nytt år med nye muligheter og ikke minst utfordringer på støtte-siden, den politiske siden og ikke minst...
Kjære medlem!   Politikk Man kan si mye og ha mange meninger om politikk i Norge. Vi i NOF har...
Velkommen til  NOFs gjenoppståtte hjemmeside som vi håper vil inneholde viktige, aktuelle og interessante  temaer for deg. Ingen er beskyttet...
Forskningsnytt
Nytt og nyheter innen forskning på Osteoporose.
Da en tilfeldig e-post ble til ti millioner kroner.
Av Eivind Torgersen 1. mai, 2020 GØY PÅ LAB’EN: Beinskjørhet var ikke i Rigmor Solbergs tanker for bare noen år...
IOF skriver til oss for å informere om at verdenskongressen for osteoporose, slitasjegikt og muskel-skjelettsykdommer, planlagt til 2. april 2020,...
Fagstoff – hentet fra blad nr 1 2020
03/16/2020 RISIKO FOR NYE BRUDD AVHENGER AV HVOR FØRSTE OSTEOPOROTISKE BRUDD ER LOKALISERT – NYE DATA FRA «NOFRACT STUDIEN»  ...
Bli Medlem

Fyll ut flest mulige felt: Felt merket med (*) må fylles ut.

Kryss av i EN av boksene under

Sekretariatet
Våre samarbeidspartnere
Om NOF

Forbundets formål er å være selvstendig pasientforbund for personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av osteoporose, og deres pårørende.
NOF er en paraplyorganisasjon for lokale og regionale ledd NOF selv har etablert. (Lokale Osteoporoseforeninger).
Formålet søkes nådd ved: (det interessepolitisk arbeid).

Sentralt:
1. Samle inn og formidle informasjon om osteoporose (beinskjørhet) og andre sykdommer i beinvev som gir økt bruddrisiko”.
2. Støtte forskning som tar sikte på å finne utbredelsen på og årsakene til disse sykdommene og å bedre behandlingstilbudet.
3. Drive interessepolitisk arbeid.
4. Gi service til pasienter med osteoporose (beinskjørhet) og beslektede sykdommer i bindevev og bein, gjennom blant annet støttegrupper / pasientforeninger, medlemsblad og ekstern informasjonsvirksomhet.
5. Utdanne likepersoner og tilby likepersonsordning.

Lokalt:
Forbundet skal etter ønske fra lokale og regionale tillitsvalgte etablere lokale og regionale organisasjonsledd etter behov.

1. Lokale og regionale ledd skal stiftes og bygges opp som selvstendige lokale og regionale foreningsledd under Norsk Osteoporoseforbund.
2. Lokale- og regionale ledd skal bygges opp slik at lokalt og regionalt demokrati skal ivaretas, slik at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende sikres flertall i lokal og regionaldemokratiet (lokalforeningene).

Kontakt Oss

Hønegaten 69, 3515 Hønefoss

nof@nof-norge.no

45 26 94 44

Tast 1 Generalsekretær – Tast 2 Sykepleier – Tast 4 Sekretær