Blad

Osteoporosebladet nr 1 2021 blir levert posten torsdag 11. februar. I nr 1 denne gangen er det mye interessant fagstoff...
Les mere
Vårt blad nr. 4 leveres posten fredag 1. desember. Redaksjonen ble avsluttet 23. november. Det betyr at bladet er hos...
Les mere
Vårt blad nr 2 leveres posten medio juni. Vi håper dermed at du mottar bladet i din postkasse før ferien....
Vårt blad nr 4 som utkom til våre medlemmer i desember er nå lagt ut her på hjemmesiden. Du finner...
Les mere
Av generalsekretær Jan Arvid Dolve. Vårt medlemsblad – Osteoporose – ble litt forsinket satt i prosess denne gangen, av ulike...