Osteoporosebladet nr 2 er i posten – litt forsinket.

Av generalsekretær Jan Arvid Dolve. Vårt medlemsblad – Osteoporose – ble litt forsinket satt i prosess denne gangen, av ulike...

Av generalsekretær Jan Arvid Dolve.

Vårt medlemsblad – Osteoporose – ble litt forsinket satt i prosess denne gangen, av ulike årsaker.

Bladet er nå produsert, trykket, skåret, stiftet, adressert og levert postterminalen Lørenskog, (mange prosesser før alt er klart) til de medlemmer vi har registrert med betalt medemskontingent i 2017. Er du en av dem som ikke får bladet i posten (på tross av betalt medlemskap) de nærmeste dagene, må du kontakte oss på 4526 9111 tast 1 og si fra. Vi har langt flere innbetalinger på kr. 350,- (medlemskontingenten) enn vi har navn og adresser til.

Her en liten presentasjon av 1. siden av bladet nr 2. Hovedartikkelen er skrevet av Professor dr. med Erik fink Eriksen og har spørsmålet » Er osteoporose lavt prioritert i norsk helsevesen? Vi gir deg ikke svaret, men vi kan meddele at det varslede møtet (22. juni) som det i artikkelen refereres til, ble utsatt nok engang. Det vakre kunststykket i bildet er hentet fra Kiste-Fos museet på Jevnaker, og heter «All of Nature Flows Through Us» av kunstneren Marc Twinn.

God lesing og god sommer!