Invitasjon til 7. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Den tverrfaglige konferansen dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Konferansen er gratis og aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Sted: Clarion hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Tid: 29. og 30. november 2018.

Den tverrfaglige konferansen dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Konferansen er gratis og aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Abstrakt til frie foredrag/poster sendes til limped@ous-hf.no innen 10. oktober 2018.
For informasjon om konferansen, påmelding og innsending av abstrakt, se: www.muss.no

Påmelding til konferansen:
For påmelding, bruk følgende lenke: http://www.trippus.net/muss18/deltaker

• Priser og valg ved påmelding:
1. Gratis adgang (konferanse inkludert lunsj). Under påmelding angi hvilke dager du ønsker å delta.
2. Konferansemiddag 29. november: kr. 600,-
3. Hotellovernatting: kr 1790,- (Det er forhåndsbestilt rom på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport)

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten
videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.
For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219