Verdens Osteoporosedag lørdag den 20. oktober 2018

Det er Verdens Osteoporosedag lørdag den 20. oktober 2018. Altså førskommende lørdag. Mange av våre lokale foreninger vil denne lørdagen...

Det er Verdens Osteoporosedag lørdag den 20. oktober 2018. Altså førskommende lørdag. Mange av våre lokale foreninger vil denne lørdagen (og i neste uke) bruke tiden sin på markeringer rundt omkring i landet vårt. Ta vel i mot de, still spørsmål om sykdommen og meld deg inn i felleskapet, slik at vi kan markere at vi er sterke og at det er mange som støtter opp om det arbeidet lokalforeninger gjør og ikke minst det forbundet gjør i forhold til å påvirke myndigehtene til å innse at dette er en folkeutfordring de må ta på alvor. Norge er på verdenstoppen hva angår brudd!

I Levanger vil du finne våre frivillige tillitsvalgte på ulike steder i Levanger den 20. oktober med utdeling av brosjyremateriell. De legger opp til gode samtaler om det gode liv som osteoporosepasient. Vår lokalforeningsleder Ingrid Olga Hallan og hennes med tillitsvalgte finner du på standen. Ta vel imot dem og snakk med noen som er i samme bås, eller på likefot.

I Levanger er det også Temamøte 23. oktober kl. 13.00 på Arken, sykehuset i Levanger. Her blir det foredrag om osteoporose. Møtet er gratis, men helt sikkert en lokal utlodding til inntekt for det lokale arbeid. Kontaktperson er Ingrid Olga Hallan. tlf. 995 82 412. Møtet er gratis.

I Stavanger er det medlemsmøte/åpent møte onsdag 17. oktober kl. 18.00 i Stavanger Sanitetsforeningslokaler i Magnus Karlsonsgt. 18, Stavanger. Foredrag ved forbundsleder i NOF, professor dr. med. em./overlege Kaare Morten Gautvik. Generalsekretæren er også med. Utlodding til inntekt for lokalt arbeid. Kontaktperson er Ingjerd Mestad, tlf. 950 81 994. Møtet er gratis.

Kristiansand Osteoporoseforening ved sin leder Berit Karen Myhra er å treffe på på Elefantapoteket fra kl 11.00 og på Løveapoteket fra kl 1130. Møt opp kjøre sørlendinger og snakk med en likemann,- en som er i samme bås dom deg og som har egenerfaring med sykdommen.
Onsdag 24. oktober i neste uke,- er det medlemsmøte i Kristiansand på Kongens senter kl. 13.00 til kl. 15.00. Tema kunngjøres på facebooksiden til Berit Karen Myhra. Møte opp! Møtet er gratis.

Det er også møte i Nordfjordeid tirsdag 23. oktober kl. 1800 på Rådhuset. Her er alle invitert og møte arrangeres i samarbeid med Sanitetsforeningen. Foredrag ved generalsekretær Jan Arvid Dolve. Lokalforeningsleder Rita Holsen fra Flora Osteoporoselag deltar i møtet. Helsepersonell er særlig invitert. Enkel servering, møtet er gratis.

I Volda er det møte onsdag 31. oktober på Sanitesforeningens hus kl. 18.00. Foredrag ved forbundsleder i NOF, professor dr. med. em./overlege Kaare Morten Gautvik. Generalsekretæren er også med. Helsepersonell er særlig invitert til møtet. Tema er Osteoporose, diagnostisering og behandling. Møtet arrangeres i samarbeid med Volda Sanitetsforening. Møtet er gratis.