Medlemskontingenten for 2019 sendes i posten fredag 14. desember

Medlemskontingenten for 2019 sendes i posten fredag 14. desember. Ønsker du informasjon fra oss i bladet og service for øvrig i 2019 – må du betale medlemskontingenten innen 15. januar 2019. Fra denne dato tas de som ikke har betalt sin kontingent ut av medlemsregisteret. Betaler du senere vil du selvfølgelig få blader tilsendt når...

Medlemskontingenten for 2019 sendes i posten fredag 14. desember. Ønsker du informasjon fra oss i bladet og service for øvrig i 2019 – må du betale medlemskontingenten innen 15. januar 2019. Fra denne dato tas de som ikke har betalt sin kontingent ut av medlemsregisteret. Betaler du senere vil du selvfølgelig få blader tilsendt når kontingenten er registrert hos oss.

Medlemskontingenten er kun kr. 400,-  regnet fra 1. januar til 31.desember hvert år.
Med betalt kontingent støtter du oss i vårt arbeid.
Betalt kontingent er tilgang til all informasjon på www.nof-norge.no. (Logg inn oppe til høyre på forsiden).
Ny innloggingsinformasjon kommer i bladet nr 1 2019, medio februar.
Ellers kommer du bare til forsiden for Generell informasjon.
Det er en medlemsfordel og ha full tilgang til hjemmesiden, samt brosjyremateriellet vårt, som du får ved innmelding i forbundet.
Bruk hjemmesiden dersom du ikke er medlem. Meld deg inn i dag om du ikke er medlem allerede.

Her er direkte link til innmelding i NOF.  https://nof-norge.no/?page_id=1095