10.01.2019. Osteoporoseforum 2019 – torsdag 7. februar 2019.

Mange fagpersoner etterlyser vårt Osteoporoseforum i 2019. Tiden har gått litt fort og mange og av ulike grunner har vå måttet endre det vedtatte programmet noe. Slikt tar tid og er enda ikke i boks,- dessverre. Men det er like før! Det er viktig for oss å få frem at det planlegges med Osteoporoseforum torsdag...

Mange fagpersoner etterlyser vårt Osteoporoseforum i 2019. Tiden har gått litt fort og mange og av ulike grunner har vå måttet endre det vedtatte programmet noe. Slikt tar tid og er enda ikke i boks,- dessverre. Men det er like før!

Det er viktig for oss å få frem at det planlegges med Osteoporoseforum torsdag 7. februar 2019 fra kl. 0915- til k. 16.00. Nytt av året er sted: Denne gang holdes fagforumet i

  • Øyeauditoriet, bygg 36, Ullevål Sykehus.

Det blir en dag spekket med fagstoff for fagpersoner som til daglig har sitt arbeide med osteoporosepasienten, diagnoser og behandling.

Så snart programmet er bekreftet sendes dette ut til hver og en vi har mailadresser på etter tidligere deltakelser. Programmet legges også ut på hjemmesiden her og på FB.

Spørsmål kan stilles til generalsekretær Jan Arvid Dolve, mob. 4526 9444.