1. mars åpner ny søknadsrunde – Forskningprosjekter

Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Intern søknadsfrist i NOF er 10.mai 2019. NOF er godkjent søkerorganisasjon og du kan søke gjennom forbundet. Søknad stilles til nof@nof-norge.no på en mail. I...

Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Intern søknadsfrist i NOF er 10.mai 2019. NOF er godkjent søkerorganisasjon og du kan søke gjennom forbundet.

Søknad stilles til nof@nof-norge.no på en mail.

I tråd med praksis skal NOF registrere din søknad i Extra-stiftelsens søknadssystem.
NOF prioriterer og sender inn søknader innen fristen 1. juni 2019.
Spørsmål rettes til generalsekretæren fortrinnsvis på mail nof@nof-norge.no Merk deg prioriteringene til Extrastiftelsen.
Du kan lese mer om ordningen på Extrastiftelsens hjemmeside https://www.extrastiftelsen.no/

Søknader NOF fremsender vil bli styrebehandlet i forbundsstyret.