Folkehelsemeldingen – Resultatet av Stortingets behandling 13. juni 2019

Folkehelsemeldingen ble presentert i vår og NOF meldte sin interesse for høring i helse og omsorgskomiteen. Høringen ble gjennomført og...

Folkehelsemeldingen ble presentert i vår og NOF meldte sin interesse for høring i helse og omsorgskomiteen. Høringen ble gjennomført og til Stortingets behandling 13. juni avga Helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra A, SP og SV innspill slik:

Komiteens medlemmer fra Arbeider partiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til innspill på høringen fra Norsk Osteoporoseforbund. Det vises til at benskjørhet (osteoporose) er en av de vanligste kroniske sykdommene i Norge, som i hovedsak rammer kvinner over 50 år. Fire av fem som rammes av osteoporose, får ikke behandling. Lavenergibrudd på grunn av osteoporose er én av de fem ledende årsakene til helsetap og koster samfunnet over 10 mrd. kroner årlig. Det er positivt at regjeringen i Folkehelsemeldingen signaliserer at det skal utarbeides en tverrsektoriell handlingsplan for en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemme. Disse medlemmer mener at et slikt arbeid også må omhandle nødvendig behandling av benskjørhet, som forebygging av brudd. Diss e medlemmer viser til at Norsk Osteoporoseforbund fremhever at de nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd ble utgitt i 2005, og at utdaterte retningslinjer har ført til et uklart system for diagnostisering, henvisning, behandling og forebygging av osteoporose.

Innst. 369 S – 2018–2019 23
På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sikre at det utarbeides nye retningslinjer for behandling av osteoporose (benskjørhet), slik at en større del av pasientgruppen får adekvat behandling og at brudd kan forebygges.»

Så langt veldig positivt og de tre partiene tok med seg hva de mente til Stortingets behandling 13. juni. Ved avstemmingen falt forslaget fra A, SP og SV mot regjeringspartienes Frp, KRF, V + 2 uavhengige stemmer slik:

  • 81 for og 88 mot.

Derfor blir det intet signal (etter alt å dømme) fra Stortinget til departement og direktorat om at arbeid med nye regler skal iverksettes. Det kan vi altså takke regjeringen for. De mener åpenbart at våre medlemmer og alle de 300 000 mennesker med osteoporose i Norge, får tilstrekkelig og god nok behandling – som i dag- og slik skal det også være i fremtiden – i Norge. Gjeldende regler for diagnostisering og behandling av osteoporose er gode nok for denne pasientgruppen. «Norge er på verdenstoppen hva angår osteoporotiske brudd» og der har Norge vært lenge! Og forblir. Ingen milliarder vil spares på en moderne behandling i ett av verdens rikeste land.

Norsk Osteoporoseforbund er skuffet, men vil fortsette arbeidet inn i det 15.året med krav om oppdaterte regler for diagnostisering og behandling. Vi gir oss aldri på det! Men takk til de tre partier som lyttet og tok oss på alvor!

Til neste generasjon medlemmer vil vi si: Meld deg inn i Norsk Osteoporoseforbund og støtt pasientgruppen slik at de får en adekvat behandling etter andre lands norner. For medlemsinnmelding bruk www.nof-norge.no eller http://nof-norge.no/?page_id=1095  Medlemskap koster kr. 300 ut 2019. Kr 400 for hele året 2019. Medlemsfordelene ser du på www.nof-norge.no

NOF formidler informasjon om sykdommen og ivaretar pasientenes interesser! Vi trenger dere!