Markering av Verdens Osteoporosedag 2019 Test deg for osteoporose!

Benskjørhet rammer en av tre nordmenn, annenhver kvinne og hver femte mann. Anslagsvis lider 300.000 av osteoporose i dag. Utbredelsen...

Benskjørhet rammer en av tre nordmenn, annenhver kvinne og hver femte mann.

  • Anslagsvis lider 300.000 av osteoporose i dag. Utbredelsen øker med alderen. Andelen eldre øker, og Norge vil få flere som rammes av osteoporose.
  • Dette vil medføre større ressursmessige utfordringer for både primær- og spesialisthelsetjenesten og samfunnet generelt.
  • Utredningen av osteoporose er mangelfull, særlig i primærhelsetjenesten – noe bedre i spesialisthelsetjenesten.
  • Osteoporose fører til 9 000 lårhalsbrudd allerede i dag. Behandlingen av disse lårhalsbruddene koster helsevesenet 4,5 milliarder årlig i form av liggedøgn på sykehus, oppfølging fra primærhelsetjenesten og henvisninger til spesialisthelsetjenesten.
  • I tillegg skjer det hvert år mer enn 15 000 andre benbrudd som følge av osteoporose. Manglende behandling av osteoporose koster samfunnet ca. 10 mrd. kroner årlig.
  • Med ny behandling og bedret pasientflyt, kan antall brudd som følge av osteoporose reduseres betydelig. Her ligger det muligheter til besparelser i milliardklassen.
  • En av grunnene til at så mange får benbrudd er at pasientene ikke diagnostiseres og behandles i tide. Hoveddelen av de som mottar ortopedisk behandling ved norske sykehus utredes ikke for osteoporose, og får dermed ikke forebyggende medisinsk behandling. Heldigvis er nye initiativer på vei for å bedre denne situasjonen
  • Fall og fallforebygging er prisverdig, men det skjer i de fleste tilfeller først når man ligger på institusjon Det er i primær helsetjenesten og i hjemmet – at fall og fallforebygging skal styrkes. Veien dit er ofte lang og vond!

Det beste tiltaket er at du tester seg. En enkel test – en bentetthetsmåling med DXA som finnes på 50 sykehus rundt om i vårt land, vil bekrefte behovet for en modernisert diagnostisering og behandling med nyere medisiner. En behandling etter dagens norm vil gjøre livet lettere for disse menneskene.
Blir du behandlet for et brudd på ortopedisk avdeling eller legevakten, skal du be om videre utredning mhp. Osteoporose. Flere ortopediske avdelinger i landet har allerede innført slike tiltak. Osteoporosepasienten skal ikke ties i hjel.
De fleste går rundt med smerter i skjelettet uten å vite hvorfor.
Det neste er at det fremskaffes nyere og oppdaterte nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose. De som gjelder er fra 2005 – det er 14 år siden en hel pasientgruppe fikk nasjonale regler – og de var allerede da svært utdaterte. Norge ligger langt etter de øvrige nordiske landene og Norge er på verdens-toppen hva angår brudd!
Et manglende henvisningsmønster mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og marginal tilgang til utredningsmetoder gjør livet vanskelig for denne gruppen.
Nyere medisiner er i markedet, men brukes i svært liten grad.
Stortinget (flertallet – Regjeringspartiene) avviste vår anmodning om nye og oppdaterte retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose i forbindelse med ny Folkehelsemelding i 2019 – enda den heter «Gode liv i et trygt samfunn». I fremtiden går vår pasientgruppe glipp av nyere og mer moderne medisiner som kan redusere utgiftene til alle osteoporotiske brudd med milliarder. Det er ikke av interesse for regjeringen.
Nærmere opplysninger ved Generalsekretær i NOF Jan Arvid Dolve, tlf 452 69 444 som og formidler kontakt med forbundsleder og vår medisinske rådgiver.