Bladet 3 2019 ute

Osteoporosebladet nr 4 er i produksjon og leveres posten for distribusjon 13. desember. Bladet nr 3 er lagt ut på hjemmesiden. Klikk «LOGIN» oppe på høyre side.

Osteoporosebladet nr 4 er i produksjon og leveres posten for distribusjon 13. desember.

Bladet nr 3 er lagt ut på hjemmesiden. Klikk «LOGIN» oppe på høyre side.