Oppdatert temaark om trening.

Temaarket om trening «Øvelser for deg med osteoporose og sammenfallsbrudd i ryggen» er nå oppdatert. Her var det bare førstesiden...

Temaarket om trening «Øvelser for deg med osteoporose og sammenfallsbrudd i ryggen» er nå oppdatert. Her var det bare førstesiden som var lagt ut. Nå er også øvelsene tilgjengelig. Logg deg inn, trykk «medlem» så «temaark» og blad deg nedover til du finner det du ønsker.

Dette dokumentet kan du skrive ut og lagre som pdf-fil på din maskin.