Landsmøtedagene i Bergen – endret tidspunkt – 14. og 15. september 2020

Under forutsetning av at myndighetene endrer de krav hver og en er pålagt i disse vanskelige tider, har forbundsstyret idag...

Under forutsetning av at myndighetene endrer de krav hver og en er pålagt i disse vanskelige tider, har forbundsstyret idag hatt ekstraordinært styremøte på telefon.

Styret formaliserte det vedtak som ble gjort 12. mars og vedtok at Landsmøtet 2020 flyttes som angitt over. Vi tar alle de hensyn som er redegjort for av våre myndigheter og Landsmøtet kan bli utsatt enda lenger. Det forstår alle. Det får noen konsekvenser, men de kan vi forholde oss til inntil det formelt er gjennomført et landsmøte – NOFs øverste myndighet. Dette er en uforutsett situasjon som gjelder alle.

Mye skal på plass til landsmøtedager så planleggingen og er igang, dette på tross av alle de usikre forhold som råder. Hotell, reise,- billetter til fly- og tog må endres og nye bestillinger må gjøres. Fagprogram må sikres og «spikres» om situasjonen skulle endre seg. Hotellet har bekreftet – med alle forbehold,- at landsmøtet kunne flyttes til 14. og 15. september. Flybestillinger er endret til nye ankomst- og avgangstider for nesten alle tilreisende delegater. Noen få ordner dette selv.

Hver og en får beskjed i god når tiden er inne, men sett av datoene 14. og 15. september allerede nå.

Utsettelsen av Landsmøtet har konsekvenser for valgte medlemmer av forbundsstyret, hvis valgperiode må prolongeres. Det er det hjemmel for i ekstraordinær situasjon som denne.

Forbundsleder har bedt om avløsning nå, likeså ett av styremedlemmene. Styret har etterkommet disse ønsker, noe som innebærer at styret har bedt nestleder om å fungere som forbundsleder frem til det ordinære landsmøtet. Ett av styremedlemmene har akseptert å fungere som forbundsstyrets nestleder. Med to valgte varamedlemmer lar det seg fint gjøre at disse settes inn som fungerende styremedlemmer inntil landsmøtet kan gjennomføres. Det siste styremedlemmet sitter til landsmøtet er gjennomført. Dermed har vi et fungerende styre som dekker alle styrets funksjoner.

Dette til orientering.

I mellom tiden,- ta vare på deg selv og vær forsiktig.

Jan Arvid Dolve,

Generalsekretær