NOFs møtevirksomhet utover fra og med mars 2020

På grunn av situasjonen landet befinner seg i avlyses alle våre planlagte møter på nasjonalt- regionalt- og lokalt plan. Dette...

På grunn av situasjonen landet befinner seg i avlyses alle våre planlagte møter på nasjonalt- regionalt- og lokalt plan.

Dette inntil videre. Nye avtaler kan planlegges – med alle forbehold.

Jan Arvid Dolve, Generalsekretær