Leder nr 1-2020

Kjære medlem! Et nytt år med nye muligheter og ikke minst utfordringer på støtte-siden, den politiske siden og ikke minst...

Kjære medlem!
Et nytt år med nye muligheter og ikke minst utfordringer på støtte-siden,
den politiske siden og ikke minst den økonomiske siden. Vi har altfor få
medlemmer! Hvert år, etter utsendelse av medlemskontingenten, får vi en
mengde utmeldelser. Vi forstår at noen går bort og at noen kanskje er medlemmer
i så mange foreninger at de må «rydde opp».
Det er tankevekkende at det svært ofte er døtrene som ringer og melder
mor ut. De er nok ikke klar over hvor utsatt de selv er for å arve mors (eller
fars) osteoporose – når vi nå vet at arveligheten er nærmere 80 %! Vi skulle
ønske at de for sin egen skyld setter seg inn i situasjonen og engasjerer seg
– og at vi i neste omgang blir sterkere i vårt arbeid.
Mange yngre (neste generasjon medlemmer) tror at dette er en sykdom
for eldre damer og noen få menn. Ligger det noe her? Ja det tror jeg det gjør.
Man er redd for å bli definert som gammel dame om man er 55+ og får
diagnosen
osteoporose. Noen av disse yngre ringer oss i panikk og skal vite
alt på telefon – fort – men uten å melde seg inn i forbundet. Det skal de
gjøre senere, sier de!
Anja Stenslette (42) fra Jevnaker ble for noen uker siden kåret til Årets
forbilde 2019 i Ringeriksregionen. Kåringen stod et lokalt kvinnenettverk
– Novapro – for. Vi gratulerer Anja!
Hva gjorde så den unge damen for å oppnå dette? Anja har laget informasjonsfilmen
«Blodig alvor» og er nå underveis med oppfølgeren «Når
mensen virkelig gjør vondt». Sammen med Endometrioseforeningen jobber
hun for å bringe kunnskap om sykdommen ut til spesielt unge jenter,
kvinner,
helsepersonell og politikere. Et mål er å få mer informasjon inn i
pensum på skoler og på helsestasjoner i Norge.
«Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene, men er likevel
lite kjent. Anja Stenslette har tatt ansvar og gjort noe med dette», sier juryen
i begrunnelsen.
Det oppleves at osteoporose er i samme bås. Med 300 000 personer i
Norge i dag med osteoporose, 240 000 kvinner og 60 000 menn, er osteoporose
absolutt en av de vanligste kvinnesykdommene. Men vi har i underkant
av 2500 medlemmer!
Vi trenger ambassadører som Anja til å sette ord på forhold det kanskje
er vanskelig både å snakke om og formidle. Vi trenger veldig mange flere
medlemmer!
Generalsekretær
Jan Arvid Dolve