Fagstoff – hentet fra blad nr 1 2020

03/16/2020 RISIKO FOR NYE BRUDD AVHENGER AV HVOR FØRSTE OSTEOPOROTISKE BRUDD ER LOKALISERT – NYE DATA FRA «NOFRACT STUDIEN»  ...

03/16/2020

RISIKO FOR NYE BRUDD AVHENGER AV HVOR FØRSTE OSTEOPOROTISKE BRUDD ER LOKALISERT – NYE DATA FRA «NOFRACT STUDIEN»

 

Erik Fink Eriksen

 

Nye data fra den norske NoFRACT studien, som tidligere har vært omtalt i dette bladet, viser at fremtidig risiko for nye brudd avhenger av hvor pasientens første brudd ble påvist. De nye data stammer fra en artikkel av Ph.D. studerende Tove Borgen fra Drammen sykehus, som har innsendt sin avhandling til bedømmelse ved Universitet i Oslo. Denne artikkelen ble nylig publisert i det renommerte tidsskriftet Journal of Bone and Mineral Research.

 

Som en ny tilgang til problemet ble frakturer delt i 2 grupper: 1) frakturer i det sentrale skjelett (brudd i rygg, hofte, overarm og bekken) og 2) frakturer i det perifere skjelett (underarm, ankel og andre ekstremitetsbrudd). Studien undersøkte 495 norske kvinner og 119 menn (alle over 50 år) med disse bruddene med måling av benmineral-innhold med DXA og nyere parametere som trabekulær ben skår (Trabecular Bone Score (TBS)) og kvantitering av ryggbrudd basert på bilder av hele ryggsøylen i DXA skanneren (Vertebral Fracture Assessment (VFA)). TBS er et mål for benstruktur i ryggvirvler. Brudd i ryggen ble klassifisert som lette, moderate og alvorlige avhengig av hvor mye virvlene var sammentrykket (komprimert). Endelig svarte pasientene på et spørreskjema om risikofaktorer for brudd.

 

Tove Borgens analyse viste at pasienter med sentrale brudd hadde dårligere skjelett- status enn pasienter med perifere brudd. De hadde lavere benmasse i hofte og rygg, dårligere benstruktur i ryggen og flere svære brudd enn pasienter med perifere brudd.

 

Disse data har stor klinisk betydning, fordi de tillater en prioritering av pasientene etter type brudd for behandling og influerer også på valg av behandling. Konsekvensen av denne studien er at pasienter med brudd i det sentrale skjelett (rygg, hofte, bekken, overarm) bør prioriteres først for behandling fordi de har mer alvorlig osteoporose enn pasienter med brudd i det perifere skjelett. Siden Tove Borgen publiserte sin artikkel, har hennes data blitt bekreftet av data fra en annen gruppe i Europa.

 

REFERANSER

Borgen TT et al. Post-fracture Risk Assessment: Target the Centrally Sited Fractures First! A Substudy of NoFRACT. Journal of Bone and Mineral Research 2019;34:2036-2044