Ingen møter i NOFs regi inntil videre.

Ny møtevirksomhet blir lagt ut når situasjonen endrer seg. Kontakt generalsekretæren om du har spørsmål.