NYHETSBREV FRA FUNKSJONSHEMMENDES FELLESORGANISASJON

Pandemien skaper uro og engstelse hos mange Det er mange som berøres av koronapandemien som pågår. Mange er engstelige og...

Pandemien skaper uro og engstelse hos mange

Det er mange som berøres av koronapandemien som pågår. Mange er engstelige og urolige, for egen helse og for sine kjære. To hovedgrupper kommer med tilbakemeldinger til oss: De som direkte eller indirekte er i risikogrupper, og de som rammes av følger og konsekvenser av pandemien.

Hvilke særskilte utfordringer møter funksjonshemmede og kronisk syke?

For å kunne følge situasjonen, og gi gode tilbakemeldinger til myndighetene, vil FFO gjerne ha dialog med dere rundt situasjonen. Koronaviruset skaper en utfordrende situasjon for hele befolkningen, men hvilke særskilte utfordringer møter de gruppene vi representerer; funksjonshemmede og kronisk syke?

Vær på offensiven med god informasjon!
Medlemmene i mange av FFOs medlemsorganisasjoner tilhører risikogrupper som kan bli alvorlig syke av koronaviruset. Flere organisasjoner er flinke til å tilby relevant informasjon på sine hjemmesider og i sosiale medier. Dette er viktig, da informasjonen til risikoutsatte grupper lett drukner i informasjonsflommen fra myndighetene og media. FFO har samlet nyttig  koronainformasjon på en egen samleside. Del gjerne siden, og tips oss dersom dere har informasjon vi bør ha med! Tips kan sendes til ingeborg.vea@ffo.no

Økonomisk bistand til organisasjonene

Funksjonshemmedes organisasjoner har i likhet med frivilligheten forøvrig, avlyst mange planlagte arrangementer med bakgrunn i koronasituasjonen. Dette er i stor grad arrangementer der kostnaden allerede er påløpt. Vi har samlet informasjon om aktuelle vedtak og kompensasjonsordninger som har kommet for å hjelpe organisasjonene.

Ekstra midler til korona-relaterte tiltak

Både Fritt Ord og stiftelsen Dam har utlyst ekstra midler til korona-relaterte tiltak som organisasjoner og andre kan søke om.