Osteoporose og Corona

NOF får i disse tider spørsmål om Corona og osteoporose, om det kan forverre sykdommen på en eller annen måte....

NOF får i disse tider spørsmål om Corona og osteoporose, om det kan forverre sykdommen på en eller annen måte.

Saken har vært forelagt vår medisinske rådgiver Erik Fink Eriksen som forklarer.

Det er ingen ting som tilsier at osteoporose i seg selv skal influere på sykdomsforløpet. Det er utgangspunktet.

Men vi vet alle at vi har primær osteoporose og sekundær osteoporose.

Hvis du har sekundær osteoporose, osteoporose forårsaket av annen medisinsk sykdom eller behandling, er det primærdiagnosen som kan være grunnlaget for eventuelle komplikasjoner.

Det kan være underliggende lungesykdom, diabetes, revmatiske lidelser og andre former for kronisk betennelse, blodsykdommer, kreft m.m.

Konferer med din fastlege og forhold deg til nasjonale retningslinjer, forskrifter og pålegg om god hygiene, særlig håndhygiene og hold god avstand til andre i din nærhet.