Faktaopplysninger om Osteoporose. Presisering. Behandling – oppfølging.

Generalsekretær Jan Arvid Dolve. NOF mottar flere spørsmål om bruken av blodmarkører i behandlingen eller status på om behandlingen virker...

Generalsekretær Jan Arvid Dolve.

NOF mottar flere spørsmål om bruken av blodmarkører i behandlingen eller status på om behandlingen virker i osteoporosebehandlingen. Og ikke minst hvor lenge skal man behandle?

Vi har tidligere i vårt medlemsblad omtalt bruken av blodmarkører for å få bekreftet om behandlingen er riktig og at den faktisk gir positive resultater. Vi presiserer at den blodmarkøren som kan tas av fastleger heter PINP (P I – romertall ett – N P. Så sier medlemmene at mange fastleger er og usikre på hva blodmarkøren heter.

Vi presiserer derfor:

Hvor lenge skal man behandle?

Normalt kan det vurderes pause i behandlingen etter 3-5 år.  Behandling over 10 år er ikke anbefalt. Unntak er Prolia, som må fortsettes livet ut, alternativt må man over på annen behandling. Når behandlingen med medikamenter i bisfosfonat-gruppen – er avsluttet etter 2 år, må pasienten over på annen medisin for å vedlikeholde det som er bygget opp.

OBS!  Alle som behandles med antiresorptive medisiner bør en gang årlig få målt benmarkøren PINP (P I-romertall ett-NP).  Kan gjøres hos fastlegen.  Denne markøren avspeiler benomsetningen i skjelettet og gjør at det ikke er nødvendig å henvise til benmåling med DXA-skanner.  DXA-måling behøver man å gjøre kun hvert 5. år for pasienter som behandles med Alendronat eller Prolia og etter 3 års behandling med Aclasta.