Ikke glem din egen diagnose i denne vansskelige tiden for alle. Vær litt egoist!

Takk for at dere ikke glemmer diagnosen deres i disse underlige tider. NOF setter stor pris på sine medlemmer og...

Takk for at dere ikke glemmer diagnosen deres i disse underlige tider.

NOF setter stor pris på sine medlemmer og tenker mye på osteoporosepasienten i disse tider. Mange hører vi fra og alle får et svar på det de lurer på om sykdommen. Kontoret er betjent hver dag og vi er så absolutt til stede for medlemmer og andre som måtte ha spørsmål om osteoporose. Alle våre samarbeidspartnere til stede for oss og dermed mottar vi opplysninger som er viktige for dere som medlemmer. I den situasjonen landet er i er det de som får stilt diagnosen Osteoporose for første gang. Takk til dere med nyoppdaget osteoporose som finner det tjenlig med medlemskap i forbundet. Det er faktisk mange nye medlemmer de siste månedene, men ikke så mange vi skulle ønsket oss. Det må vi tillate oss å si.

Fra pålitelig hold får vi vite at uttaket av osteoporosemedisin er redusert de siste to månedene. Det betyr at de som allerede er diagnostisert og har fått sine medikamenter til behandling av osteoporose – enten ikke lenger tar medisinen, eller ikke tar ut fra apoteket den medisinmengde som er foreskrevet. Da spør vi? Har osteoporosepasienten sluttet med medikamentell behandling? Hva kan det skyldes? Oppsøker man ikke lenger fastlegen eller apoteket, fordi man er betenkelig og redd for smitte? Eller tenker man på at man er til bryderi for de som helt sikkert trenger tjenestene mer enn meg? Vår betenkelighet og ikke noe godt signal.

Det vi vet er at medisinbruken i osteoporosebehandlingen har gått ned de siste månedene. Hva kan konsekvensene bli av det? I innlegg på vår hjemmeside www.nof-norge.no har vi presisert at pasienter må ta sin medisin og ikke stoppe opp behandlingen. Opphører behandlingen i en periode kan konsekvensene bli dramatiske. Vår medisinske rådgiver sier det slik:

* Det er viktig å fortsette pågående osteoporosebehandling

Skal du ha nye resepter kan det gjøres ved telefonkontakt med legen.

* Alle fastleger og avtalespesialister har økt telefon- og video-konsultasjoner.

 

Å utsette behandlingen kan resultere i at vi på sikt får en økning i antall brudd (sammenfallsbrudd og lårhalsbrudd). Norge ligger fra før på verdenstoppen hva angår brudd og fremtidsutsiktene er ikke beroligende om du som pasient stopper den behandling som er foreskrevet. Tenk over det.