Vil du være med på en undersøkelse fra FFO?

Til medlemmer av Norsk Osteoporoseforbund.   På vegne av vår paraplyorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) videreformidler vi en kartleggingsundersøkelse om konsekvenser...

Til medlemmer av Norsk Osteoporoseforbund.
 
På vegne av vår paraplyorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) videreformidler vi en kartleggingsundersøkelse om konsekvenser og erfaringer fra koronasituasjonen.
Vi opplever dette som et viktig kartleggingsarbeid og håper at du har mulighet til å delta i undersøkelsen. Tilgang til undersøkelsen finner du her: Link
 
Koronasituasjonen preger våre liv på mange måter og på ulike plan. Vi vet at de grupper vi representerer kanskje kjenner på de største konsekvensene – enten som særlig risikoutsatt for smitte, ved at livsviktige tjenester og behandling bortfaller som følge av smitteverntiltak eller opplevelsen av isolasjon, ensomhet og utrygghet.
FFO har hatt et sterkt fokus på å følge situasjonen tett. Dette for å ha en god oversikt over konsekvenser for våre grupper slik at vi best mulig kan formidle nødvendig og viktig informasjon til både myndigheter og politikere. Samtidig har vi forsøkt å formidle informasjon til våre organisasjoner. Vårt rettighetssenter har også hatt et særskilt fokus på å rådgi de enkeltpersoner som tar kontakt.
Vi er nå i det stadiet der samfunnet forbereder seg på gjenåpning. Det er selvsagt gledelig, men vi frykter samtidig at nettopp våre grupper kan bli de som «blir stående igjen» og som ikke automatisk får livene sine tilbake.
For å få et best mulig bilde av hvilke konsekvenser våre grupper opplever, sender vi nå ut en kartleggingsundersøkelse. Undersøkelsen vil være et svært viktig underlag for vårt videre arbeid og vår dialog med myndigheter og politikere. For å nå aktuelle respondenter er vi er helt avhengig av dere for å få undersøkelsen frem! Målet er at alle de medlemmer vi gjennom dere representerer skal få muligheten til å svare. Derfor spør jeg dere pent om dere kan hjelpe oss med å spre undersøkelsen.
Vi ønsker å få inn svarene på undersøkelsen så raskt som mulig. Foreløpig svarfrist er fredag 12. juni. Etter dette vil vi sende ut en påminnelse i samarbeid med dere.