Osteoporosebladet nr 2 2020 i posten tirsdag 9. juni.

Kjære medlem. Tirsdag 9. juni leveres blad nr 2 til postterminalen for utsendelse til deg som medlem. Blad nr 2...

Kjære medlem.

Tirsdag 9. juni leveres blad nr 2 til postterminalen for utsendelse til deg som medlem.

Blad nr 2 innholder denne gangen ekstra mye fagstoff. Årsaken til det er at det på mange andre områder har vært svært begrenset aktivitet. Vi håper imidlertid at lokalforeningsaktivitetene kan gjenopptas med det aller første og vi signaliserer allerede nå at blad nr. 3 som utkommer ultimo september vil ha med seg oversikter over lokale og nasjonale aktiviteter som foredrag og annen møtevirksomhet med osteoporose som hovedtema i en eller annen variant.

I blad nr 2 kan du lese om disputasen til Overlege Phd. Tove Tveitan Borgen ved sykehuset Buskerud (Revmatologisk avdening, Drammen) sin doktoravhandling med temaet «Metoder for å utrede benskjørhet etter lavenergibrudd. Disputasen ble avholdt fredag 5. juni i år. Veileder til studien har bl. annet vært prof. dr. med. Erik Fink Eriksen, også kjent som vår egen medisinske fagrådgiver.

Du kan og lese om langtidsstudien i Skandinavia om «ny» medisin mot osteoporose og brudd som gjennomføres ved Universitetet i Bergen. Her er Professor Grethe S. Tell ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, (UiB) leder for studien. Studien har pågått siden 2011 og er en langtids sikkerhetsstudie av prolia, et medikanment som tas forebyggende mot osteoporose og brudd. De endelige resultatene fra denne studien vil ikke bli kunngjort før i 2022.

Trening og osteoporose (det er sommertid og enkelt å være i aktivitet) har også fått plass i bladet med gode tips til hvor du kan finne ideer til treningsopplegg vel tilpasset osteoporosepasienten.

D-vitamin er en viktig bestanddel til et sterkt skjelett. I spalten Spørsmål og svar (SOS) tar pensjonert sykepleier Synøve S Sørlie og fagmedisinsk rådgiver professor dr. med. Erik Fink Eriksen opp dette tema og temaet om bivirkninger av osteoporosemedisin. Det er mange spørsmål til vårt sekretariat om nettopp det sistnevnte.

Om det blir landsmøte i 2020 eller om det skal utsettes til 2021, blir avgjort i forbundsstyremøtet 9. juni i år. Da møtes styret i NOF til telefonstyremøte. Det kan gå mot et landsmøte annet hvert år og at vi i mellomåret kan satse enda mer på likemannsutdanning og lederkonferanse for ledere og styrene i lokalforeningene. Vedtak i styremøtet 9. juni vil bli lagt ut på vår hjemmeside her og på FB.

Trekningslista etter vårt landslotteri i 2019/2020 har fått plass i sin helhet. Det er bare å gratulere vinnerne og ikke minst rette en takk til alle som kjøpte lodd og til dere som bidro med flotte gevinster. Lotteriet innbrakte kr. 96.800, noe vi må si oss fornøyd med. Det er i allefall gode penger å skyte inn i vår virksomhet.

Vi mener du har mye å se frem til i denne utgivelsen av Osteoporosebladet. God sommer!