Høsten 2020 – blir nok litt spesiell!

Kjære medlem og leser på hjemmesiden. Sommeren er over og høsten er i gang. Fortsatt preges landet av pandemien og...

Kjære medlem og leser på hjemmesiden.

Sommeren er over og høsten er i gang. Fortsatt preges landet av pandemien og for denne pasientgruppen har forbundsstyret valgt å redusere aktiviteten i forbundet hva angår utadrettet medlemsaktivitet. Våre anbefalinger til lokalforeningene er at de skal følge lokale og nasjonale bestemmelser før det tas initiativet til møteaktivitet. Slik vi ser det vil nok september og oktober være måneder hvor aktiviteten lokalt enten «legges på is» eller at møter lokalt kunngjøres her. Med forbehold blir det kunngjort noen møter i bladet nr 3.

Våre medlemmer er en sårbar gruppe pasienter og forbundet ønsker å være ansvarlig for at våre medlemmer skal ha et godt liv. Mange er plaget nok fra før!

Forbundsstyret har vedtatt at landsmøtet 2020 kjøres som to deler i 2021. Ett for 2019-sakene og ett eget hvor sakene for 2020 behandles. Kravet til landsmøter er at det minst skal avvikles hvert fjerde år. Det foreligger styrebehandlet og godkjente dokumenter for fremsending til landsmøtet 2021. Det er godkjent årsmelding, godkjent regnskap og balanse, samt revisjonsrapport. Det er selvfølgelig landsmøtet som endelig skal godkjenne de. Men forbundsstyret har vært bevisst på å levere til landsmøtet, når det er trygt å avvikle.

I og med at vi hadde avtale om å avvikle landsmøte i Bergen er det Bergen som fortsatt ligger på planbordet for 2021. De som var påmeldt i år vil fortsatt få tilbud om deltakelse i 2021. Vi i likhet med «alle andre» har enda ikke fått noen refusjon av flybilletter hverken fra Widerøe, SAS eller Norwegian.

Ellers er aktiviteten stor i forbundets administrasjon godt støttet av forbundsstyret. Det er løpende kommunikasjon med flere lokalforeningledere og likemenn. Høsten er utgivelse av blad nr 3 og produksjonen starter mandag 7. september med innlevering til posten den 15. september. Bladet blir godt med fagstoff både innen ernæring, muskel og skjelett interaksjon, Barn og osteoporose og de vanlig spaltene. Adresseliste sendes trykkeriet tirsdag 8. september, Har du en rettelse av adressen eller ikke betalt medlemskontingenten er fristen tirsdag 8. september dersom du ønsker bladet nr 3 levert til riktig adresse. Send oss en epost på nof@nof-norge.no

Det er planlagt en markering av Helsedirektoratets kampanje om styrketrening – Styrke 2020 – er planlagt gjennomført med markering i uke 43.  Uke 43 har Norge vært med å markere  den Internasjonale markeringen av World Osteoporosis Day – Verdens Osteoporosedag som er 20. oktober. Vi vil komme tilbake med aktuelle temaer for denne dagen i år, tilpasset – pga av dagens situasjon. Blir det endringer, kan markeringen av WOD få egen markering både sentralt og lokalt og vi ser ikke bort fra at Styrke 2020 som tema vil inngå i markeringen. Styrketrening for deg som pasient er viktig, men du må tilpasse styrken etter hva du selv klarer. Ikke etter hva andre forventer!

Høsten er også søknads tid for ulike økonomiske ordninger. Det er sendt inn søknad om momskompensasjon allerede til Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og Dam-stiftelsens Helse høst har søknadsfrist 15. september. Vi jobber med et prosjekt om å få nye og oppdaterte likemenn. Her vil det etterhvert bli kunngjort et arrangement i 2021 dersom vi får midler gjennom Helse høst og Dam-stiftelsen. Så er det driftstilskudd for 2021. Denne søknadsprosessen arbeides det også med med søknadsfrist 15. september. Så den sentrale aktiviteten er stor med mye å passe på.

Vi håper inderlig for din del at den lokale aktiviteten vil ta seg opp etterhvert som det åpnes for et normalt samfunnsengasjement igjen. Enn så lenge – ta vare på hver andre og bidra aktivt til å begrense smitte. Har du spørsmål om osteoporose – ring en likemann eller vårt kontor.

God høst!

Mvh

Jan Arvid Dolve

Generalsekretær