Leder nr 2-2020

Kjære medlemmer! Håper alle har det bra og nyter våren! Dette har vært en veldig annerledes vår, coronapandemien har satt...

Kjære medlemmer!
Håper alle har det bra og nyter våren!
Dette har vært en veldig annerledes vår, coronapandemien har satt oss
«ut av spill» på så mange måter, og også i vår organisasjon har vi måttet
innrette oss etter nye regler og bestemmelser.
Derfor måtte vi avlyse Landsmøte 2020 som vi skulle hatt i Bergen, noe
som medførte at vi heller ikke fikk valgt nytt styre. I skrivende stund vet vi
ikke bestemt om vi kan gjennomfører det avlyste i løpet av høsten 2020 eller
må vente til våren 2021.
På vårt styremøte i juni vil vi ta stilling til dette og informasjon kommer
da i Blad nr.3.
Undertegnede har derfor vervet som fungerende styreleder inntil videre.
Da Norge ble «lukket ned» i mars, var det mange som isolerte seg pga at
vi ble anbefalt å ikke se, eller ha kontakt med mange mennesker, holde oss
hjemme og holde avstand. For mange ble dette nesten skremmende og opplevdes
trist og ensomt, samtidig ga det en form for angst som man ikke har
opplevd tidligere.
Vi ser derfor, som et resultat av dette, at mange unngikk apoteket og fikk
derfor ikke tatt ut viktige medisiner. Dette er alvorlig og jeg vil derfor sterkt
oppfordre alle medlemmer til raskest mulig å starte opp igjen med osteoporosemedisin,
samt andre viktige medisiner hvis man har slurvet med
dette.
Henviser til innlegg og pressemelding fra medisinskfaglig ansvarlig lege
Erik Fink Eriksen som dere finner her i bladet.
Norge åpnes langsomt opp igjen og da mange av oss er i risikogruppen
mht alvorlig sykdom hvis man blir smittet, vil jeg anbefale at vi er lydige
ovenfor de bestemmelser vi blir informert om!
Husk hygienereglene / vask hender/hold avstand/hold deg hjemme hvis
du er syk!

Ha en god sommer alle sammen!
Med beste hilsen fra Ingrid Hallan
Fungerende forbundsleder