Leder nr 3-2020

Kjære medlemmer! Den internasjonale osteoporosedagen 2020 – 20. oktober På Facebook er det veldig populært å gi en pengegave i...

Kjære medlemmer!
Den internasjonale osteoporosedagen 2020 – 20. oktober
På Facebook er det veldig populært å gi en pengegave i forbindelse med
bursdager. Vi ønsker å markere den Internasjonale osteoporosedagen 2020
med en innsamlingsaksjon. Denne vil bli kunngjort på vår hjemmeside
og på Facebook. Vi er takknemlig for alle bidrag, stort eller lite. Gavekontoen
vår er 8200.01.25977.
Den 20. oktober hvert år er en «bursdag» for alle osteoporotikere og
markeres over hele verden. Hovedtemaet i 2020 er
• Forebygging
• Testing, diagnostisering og behandling
• Fallforebygging
• Nytt faktablad om postmenopausale kvinners beinhelse
2020 er mer spesiell enn noen gang pga. situasjonen verden er i. Som
alternativ til en nasjonal markering og lokale markeringer velger vi en
nasjonal
innsamlingsaksjon til støtte for alle med osteoporose. I Norge er
det 300 000 personer som har diagnosen.
Tenk! Du har sikkert lagt merke til dem:
– De med krum rygg!
– De som er redd for å gå ut og som holder seg mest innendørs vinterstid!
Alle kjenner noen som kjenner noen som er osteoporotiske/har beinskjørhet!
Så utbredt er det i vårt land at ca. 240 000 kvinner og 60 000 menn
går rundt med osteoporose. Noen vet det og holder det skjult. Andre vet det
ikke. De er ikke testet – enda!
Norge er på verdenstoppen hva angår brudd! Altså her til lands er osteoporose
mest utbredt av alle verdens land! Noe å tenke over?
Har dine nærmeste – mor, mormor eller far, farfar – osteoporose, er
risikoen
for at du kan arve dette hele 80 %. Sjekk i din egen familie.
Norske myndigheter – tar de dette på alvor? Nei – er vårt svar.
Norsk helsemyndigheter prioriterer ikke osteoporose som kvinnesykdom
sterkt nok! Det vet vi som gjentatte ganger har møtt våre politikere
og fortalt saklig og redelig om den faktiske situasjon.
De sier de forstår situasjonen, men når sakene skal opp til votering,
«hestehandles» det i den politiske verden, mellom de ulike partier. Resultatet
er at nye retningslinjer for diagnostisering og behandling har vi enda
ikke fått!
I forbindelse med Osteoporosedagen ønsker vi denne gang støtte til
arbeidet
med kunnskapsoppdatering av våre nåværende likemenn og utdanning
av nye. De gir verdifull tid, støtte og veiledning til pasienter som
trenger noen å snakke med. Det er noe annet å snakke med en «i samme
båt» enn med en fastlege som ikke har tid!

Generalsekretær
Jan Arvid Dolve