Idag er verdens Osteoporosedag.

Av forbundsleder Ingrid Olga Hallan og generalsekretær Jan Arvid Dolve. Test deg for osteoporose! Få behandling! Dette er to av...

Av forbundsleder Ingrid Olga Hallan og generalsekretær Jan Arvid Dolve.

Test deg for osteoporose! Få behandling!

Dette er to av flere hovedmomenter i årets markering.

I dag 20. oktober markeres den offisielle Osteoporosedagen verden over.

Benskjørhet rammer en av tre nordmenn, annenhver kvinne og hver femte mann.

  • Anslagsvis lider 300.000 av osteoporose i dag. Utbredelsen øker med alderen. Andelen eldre øker, og Norge vil dermed få flere som rammes av osteoporose.
  • Dette vil medføre større ressursmessige utfordringer for både primær- og spesialisthelsetjenesten og samfunnet generelt. Det vil medføre flere brudd, nedsatt funksjon, smerter og øke risiko for død for osteoporosepasienten.
  • Utredning av osteoporose er mangelfull spesielt i primærhelsetjenesten, noe bedre i spesialisthelsetjenesten.
  • Det skjer 9 000 lårhalsbrudd årlig i Norge. Behandlingen av disse lårhalsbruddene koster helsevesenet 4,5 milliarder årlig i form av liggedøgn på sykehus, oppfølging fra primærhelsetjenesten og henvisninger til spesialisthelsetjenesten. De fører også til operasjon og funksjonshemming for den enkelte som rammes.
  • I tillegg skjer det hvert år mer enn 15 000 andre benbrudd som følge av osteoporose. Manglende diagnostisering og behandling av osteoporose koster samfunnet ca. 10 mrd. kroner årlig.
  • Med ny behandling og bedret pasientflyt, kan antall brudd som følge av osteoporose reduseres betydelig. Her ligger det muligheter til besparelser i milliardklassen.
  • En av grunnene til at så mange får benbrudd er at pasientene ikke diagnostiseres og behandles i tide. Mange av de som innlegges i sykehus pga. brudd, blir ikke utredet for mulig osteoporose og ble derfor ikke tilbudt forebyggende medisinsk behandling..
  • Fall og fallforebygging er viktig, og må gis prioritering hele tiden. Det er imidlertid først når man ligger på institusjon eller faller hjemme – at fall og fallforebygging settes på dagsorden.
  • Styrketrening er et viktig middel for å bygge sterke bein og forebygge fall – hele livet!

 

Det beste tiltaket er at du tester seg. En enkel test – en bentetthetsmåling med DXA som finnes på 50 sykehus rundt om i vårt land, vil bekrefte om du har osteoporose og om du trenger behandling med nyere medisiner. En behandling etter dagens norm vil gjøre livet lettere for mennesker med osteoporose.

Blir du behandlet for et brudd på ortopedisk avdeling eller legevakten, skal du be om videre utredning mht. osteoporose. Flere ortopediske avdelinger i landet har allerede innført slike tiltak, hvilket er et stort fremskritt. Tatt bort setning

Mange kan gå rundt med smerter i skjelettet uten å vite hvorfor.

Nyere og oppdaterte nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose må utarbeides snarlig. De retningslinjer som gjelder, er fra 2005 – det er 14 år siden – en hel pasientgruppe fikk nasjonale regler – og de var allerede da svært utdaterte. Nyere medisiner er i markedet, men brukes i svært liten grad.

Norge ligger langt etter de øvrige nordiske landene på dette området, og dette til tross for at Norge er på verdenstoppen hva angår brudd!

Ved å markere Verdens osteoporosedag ønsker vi å sette søkelys på sykdommen osteoporose, som rammer så mange i Norge, men som sykdomsgruppe får osteoporosepasienten liten oppmerksomhet.

Bli med oss i arbeidet, og hjelp oss å spre kunnskapen om osteoporose i ditt lokalmiljø!