Norsk Osteoporoseforbund deltok i høring med Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget idag 26. oktober

NOF deltok idag i høringen med innspill til Statsbudsjettet 2021. Det er vanlig praksis at pasientforbundene får anledning til å...

NOF deltok idag i høringen med innspill til Statsbudsjettet 2021.

Det er vanlig praksis at pasientforbundene får anledning til å komme med inspill til saker som er viktig for sin pasientgruppe.

Generalsekretær Jan Arvid Dolve og medisinsk rådgiver i NOF, professor emeritus Erik Fink Eriksen deltok.

Innspillet ble gjennomført på den digiatele plattformen Zoom. Hvert forbund fikk tre minutter til å presentere sine syn.

Her er innlegget som ble presentert:

Osteoporose er en kronisk sykdom som rammer en av tre nordmenn, annenhver kvinne og hver femte mann.

 • Anslagsvis lider 300.000 av osteoporose i dag. Utbredelsen øker med alderen, og dette er en av grunnene til at vi velger å adressere komiteen. Andelen eldre øker, og Norge vil få flere som rammes av osteoporose. Dette vil medføre større ressursmessige utfordringer for både primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Et eksempel: Osteoporose fører fortsatt til 9 000 lårhalsbrudd i dag. Behandlingen av disse lårhalsbruddene koster helsevesenet 10 milliarder i form av liggedøgn på sykehus, rehabilitering og oppfølging fra primær- og helsetjenesten.
 • I tillegg skjer det hvert år mer enn 15 000 andre benbrudd som følge av osteoporose. De koster de og!
 • Med ny behandling og bedret pasientflyt, kan antall brudd som følge av osteoporose reduseres betydelig. Besparelsene er i milliardklassen.
 • Pasientene diagnostiseres og behandles ikke i tide. Hoveddelen utredes ikke for osteoporose, og får dermed ikke forebyggende medisinsk behandling.
 • Bruddet er et fakta!

Det er flere årsaker til den utstrakte underbehandlingen, men en av hovedgrunnene er at de nasjonale retningslinjene for diagnostisering og behandling er fra 2005 og er svært utdaterte. Det er derfor viktig:

 • At Departementet og Helsedirektoratet får i oppdrag å oppdatere og lage nye retningslinjer for diagnostisering og behandling, slik at dette blir ivaretatt i takt med en aldrende befolkning som bør få tilgang til bedret medikamentell behandling.
 • Riktignok kan fastlegen og pasienten i dag søke Helfo om bedret medikamentell behandling og få svar med en gang. Men det er uklare retningslinjer for majoriteten av våre pasienter.
 • At komitéen gir en merknad til budsjettet om viktigheten av at kroniske muskel og skjelett-sykdommer som osteoporose, blir oppdaget og behandlet tidlig.
 • At komitéen tar med seg dette perspektivet i årets budsjettbehandling, og i kommende saker som omfatter kvalitet, pasientsikkerhet og folkehelsestrategi.
 • At vi mener det er betenkelig at Norge som ligger blant verdenstoppen hva angår brudd, har de eldste retningslinjene i sammenlignbare land. I Norge er flere aktuelle pasientgrupper utelatt, som menn, unge pasienter, pasienter med anorexi og idrettsutøvere.
 • Helt til slutt: kvinnene er yngre og yngre og vil etter hvert belaste andre budsjetter med bl.a sykemeldinger.