Dagbladet idag 28. oktober – artikkel om D-vitamin og osteoporose (bl.a)

En artikkel i Dagbladet idag omtales at forlite D-vitamin kan gi mer helseproblemer. Forlite D-vitaminer kan blant annet være en...

En artikkel i Dagbladet idag omtales at forlite D-vitamin kan gi mer helseproblemer. Forlite D-vitaminer kan blant annet være en risikofaktor for beinskjørhet.

Alle med osteoporose er kjent med det, men artikkelen er interesssant for en stor gruppe. Vi tør anbefale å lese artikkelen. De fire som uttaler seg er kliniske ernæringsfysiologer. Vil du vite mer om D-vitamin ta gjerne kontakt med oss på www.nof-norge.no