Osteoporosebladet nr. 4 er levert posten og på vei til deg!

I forrige uke produserte vi blad nr 4. Dette ble levert posten fredag 4. desember en uke før planlagt. Årsaken...

I forrige uke produserte vi blad nr 4. Dette ble levert posten fredag 4. desember en uke før planlagt.

Årsaken til en hurtig og velgjennomført produksjonsprosess, er god tilgang til interessant lesestoff til deg som medlem. Dessuten bidragsyterne i redaksjonskomiteen Synøve og Tordis for oppfølging i ferdigstillelsen. Det er Asker Print som stiller med grafiker og trykk, adressering og levering posten. Nå er det postens oppgave å få dette nummeret ut il deg – før jul.

I nr 4 kan du lese om Hvorfor eldre faller? og om Risikoen for brudd som «varierer på tvers av bosted i Norge» og om beinkirurgen – ortopeden,-  i Stavanger som mener  «å operere beinskjøre er som å sette skruer i råtten ved». Noe å tenke over.

I artikkelen om Fall tar professor Torgeir Bruun Wyller opp forholdet til legemidler og hvordan disse påvirker falltendensen. Det er mange pasientgrupper som skal være oppmerksom på falltendensen og bruddfaren. Ikke bare osteoporosepasienten!