Osteoporoseforum 2021 – kanselleres.

Etter planen skulle NOF arrangere sitt 10. forum den 4. februar 2021. Så blir det ikke! Osteoporoseforum 2021 – Kanselleres!...

Etter planen skulle NOF arrangere sitt 10. forum den 4. februar 2021. Så blir det ikke!

Osteoporoseforum 2021 – Kanselleres!
Forbundet har arrangert Osteoporoseforum 9 ggr siden oppstarten i 2012 og skulle i 2021 arrangere sitt 10. Osteoporoseforum. Så blir det ikke i 2021.
Forbundsstyret vedtok 30. november å kansellere Osteoporoseforum i 2021, med begrunnelse i Korona-situasjonen nasjonal og lokalt. Arrangørsted har vært Oslo. Forbundsstyret vil gjerne komme tilbake med tilbud om nytt fagforum i 2022.