Godt nytt år til dere alle.

Styret og administrasjonen ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og lesere et riktig Godt Nytt år. Det nye året vil by...

Styret og administrasjonen ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og lesere et riktig Godt Nytt år.

Det nye året vil by på nye utfordringer som vi alle håper kan løses på best mulig måte for alle. Årets oppgaver er godt i gang og jeg minner alle på vårt landsmøte som vil finne sted 16. mars på Zoom,- en digital plattform. Tiden vi er midt opp i gjør at dette er nødvendig. Men fortvil ikke det er ikke vanskelig å ta del i landsmøtet digitalt, dersom man har tilgang til internett. I denne forbindelse minner vi om blad nr 4 2020, hvor påmelding er annonsert. Det er nødvendig for at vi skal kunne sende deg en link til møtet. Denne kommer senere. Benytt påmeldingsskjemaet som fremgår på siste side i blad nr. 4 2020.

Kunngjøringen av landsmøtet fremgår også av blad nr. 4. I 2021 blir det den 16. mars landsmøte for 2019 og for året 2020. Når sakslisten(e) foreligger blir disse sendt til den enkelte deltaker. Møtet vil ha en tentativ varighet på inntil tre timer.

Medlemskontingenten for 2021 kr. 400,- sendes ut denne uken og vil ankomme din postadresse i uke 2 med betalingsfrist 1. februar. Vi ønsker at alle våre medlemmer vil være med oss og støtte oss i vårt arbeid for en bedre livskvalitet for deg med diagnosen osteoporose.

Blad nr 1 2021 er under planlegging og leveres posten ca. 12. februar.

Etter siste utsendelse av bladet er noen blad kommet i retur med «ukjent adressat», «adressaten har flyttet – ettersendelsestiden er utgått og «ukjent». Vi vet at posten stiller store krav til riktig og nøyaktig adresse og her ber vi om din bistand. De bladene som kommer i retur til oss medfører mye ekstra arbeid med omadressering. Og ikke minst ekstra portoutgifter for ny utsendelse. Det er egentlig en unødvendig ekstra utgift som belaster våre budsjetter.

Har du flyttet i 2020? Har din gateadresse fått ny nummerering? Vi setter stor pris på om du hjelper oss til å holde medlemsregisteret oppdatert. Ta en telefon 452 69 111 og meld fra, eller send oss en e-post på nof@nof-norge.no så blir alt så meget bedre.

I første kvartal sender vi en medlemsundersøkelse for at vi skal treffe våre medlemmer bedre om hva vi formidler og hva du ønsker å lese om i vårt blad. Har du tips om innholdet i vårt blad tar redaksjonen imot tips.

På slutten av året 2020 fikk vi meddelt at vi ikke fikk nye regler for diagnostisering og behandling av osteoporose. Vi er svært lei oss for at vi ikke når frem til regjeringspartiene på Stortinget med våre krav. Pasientgruppen blir akterutseilt i den nyere og moderne medisinering og behandling av osteoporose. Men vi gir oss aldri på dette!

Vi ser frem til et godt år hvor vi satser på å få nye medlemmer til forbundet. Vi trenger å stå sammen dersom pasientgruppen skal oppnå å bli tatt hensyn til i det medisinske prioriteringsbildet.

Bli medlem du også! Vi holder deg oppdatert og våre likepersoner står klare til å gi deg veiledning om hvordan du skal gå frem for å få riktig diagnose og det vi mener er riktig behandling. dette er råd fra oss som kan drøfte med din fastlege.

Ved innmelding i NOF:- bruk hjemmesiden her,- det er skjema helt øverst på åpningssiden. Som medlem gis du tilgang til våre temaark som alle har som mål å opplyse deg om tiltak som kan bedre din hverdag som osteoporosepasient.