NOF er tildelt støtte til Likepersonutdanning fra Stiftelsen DAM

Norsk Osteoporoseforbund søkte Helse Høst gjennom Stiftelsen Dam om støtte til utdannelse av nye likepersoner. NOF er glad for at...

Norsk Osteoporoseforbund søkte Helse Høst gjennom Stiftelsen Dam om støtte til utdannelse av nye likepersoner. NOF er glad for at søknaden ble imøtekommet og NOF kan dermed detaljplanlegge og gjennomføre ny utdannelse av likepersoner til forbundet. Kr. 100 000 ble tildelt og NOF skal også bruke tilsvarende sum (gavemidler) i utdanningen.

Prosjektet vårt het: «Beinsterk sammen» utdanning likepersoner.

Prosjektet skal gi NOF anledning til å utdanne nye sårt tiltrengte likepersoner som gir oss en geografisk spredning i hele landet, som har lokalkunnskap og som er kjent i miljøet. Siden 2011-2012 har vi av naturlige årsaker mistet 16 likepersoner. Noen har likevel kommet til pga. realkompetanse. Vårt mål er å utdanne 20 nye likepersoner. Personer som står på likefot med osteoporosepasienten. Prosjektlengde 1 år – altså i løpet av 2021. Et forbehold må tas hvilket er at det kan la seg gjennomføre i løpet av året pga. Covid 19.
Vi kommer tilbake til detaljer/kunngjøring av kurset i blad nr. 1 2021, og på hjemmesiden. Gjør deg opp en mening om du vil søke på utdannelsen og være likeperson og bidra til et bedre liv for osteoporosepasienten.