Medlemskontingenten for 2021 på veg til deg fra Nets.

Medlemskontingenten for 2021 er idag 25. jan sendt ut fra Nets. Det betyr at den er sendt direkte fra vårt...

Medlemskontingenten for 2021 er idag 25. jan sendt ut fra Nets.
Det betyr at den er sendt direkte fra vårt medlemsregister og «uberørt av våre hender» som sådan.
Vår oppgave er å ha et medlemsarkiv som er oppdatert. Vi har bedt om evt. endringer i adresser i de siste utgivelsene av medlemsbladet. Pr. 24. januar var medlemsarkivet helt oppdatert slik du har bedt om, – med riktig navn og riktig adresse. Likevel får vi ved hver utgivelse av medlemsbladet og ved siste kontingent i 2020, ca 100 blad og brev i retur. Dette skaper ekstra utgifter med ny porto og masse arbeid med «oppsøking» av ny adresse. Vi ber om ditt bidrag til å holde kontingenten på lavest mulig nivå.
Kontingenten er kr. 400,- og er uendret for dette året og i tråd med landsmøtevedtaket i 2020. Bruk innbetalingsblanketten du har mottatt med KID nummer. Da blir innbetalingen automatisk registrert.

Og er du ikke medlem kan du melde deg inn. Se øverst på siden –  Bli medlem!