Osteoporosebladet nr 1 2021 er produsert og snart på vei til deg!

Osteoporosebladet nr 1 2021 blir levert posten torsdag 11. februar. I nr 1 denne gangen er det mye interessant fagstoff...

Osteoporosebladet nr 1 2021 blir levert posten torsdag 11. februar.

I nr 1 denne gangen er det mye interessant fagstoff skrevet av våre medisinske skribenter Prof. emeritus dr. med (PhD) Erik Fink Eriksen, Professor. dr. med/overlege (PhD) Unni Syversen, NTNU/St. Olavs Hospital.

Du kan lese om Osteomalasi hos barn og voksne med vår egen medisinske rådgiver som forfatter. Osteomalasi er en skjelettsykdom som skyldes redusert innhold av kalsiumsalter i knoklene. Likeså kan alvorlig mangel på D-vitaminer gjøre ben mykt og deformert. Verdt å være kjent med?

Prof. Unni Syversen tar opp spørsmålet om protonpumpehemmere øker risikoen for brudd? Protonpumpehemmere brukes i behandlingen av magesår og sure oppstøt, halsbrann og er de mest effektive syrehemmende legemidler vi har. Mange pasienter med osteoporose er plaget med nettopp det, særlig etter bruken av et bestemt medikament. Nyttig lesestoff for den som plages. Det er alternativ behandling i markedet i stedet for å slutte med medikamentet – som noen velger å gjøre – dessverre.

Professor Eriksen har også en fagartikkel om Myter om osteoporosebehandling. I SOS-spalten (spørsmål og svar) tar sykepleier (p) opp flere relevante spørsmål i behandlingen av osteoporose. Denne spalten er basert på de mange spørsmål vi mottar daglig, ukentlig og gjennom hele året. Ellers er det digitalt landsmøte 16. mars om alt går etter planen – korona – tatt i betraktning.

Denne gangen kan du sitte hjemme å følge landsmøtets forhandlinger hvis du melder du på. Vi er avhengig av at du melder deg på slik at en lenke eller en kobling til landsmøtet kan sendes deg på epost.