Landsmøtet 2021

Det nærmer seg Landsmøte 2021 som er spesielt i forhold til tidligere år. I år arrangeres landsmøtet på en digital...

Det nærmer seg Landsmøte 2021 som er spesielt i forhold til tidligere år. I år arrangeres landsmøtet på en digital plattform. Etter påmeldingsfristen (10. mars) kommer vi tilbake med informasjon om hvordan du skal koble deg til landsmøtet og følge dette hjemmefra via din egen dataskjerm.

Vi skal i 2021 avvikle to landsmøter. Sakene fra 2020 (driftsåret 2019) som ble utsatt pga. pandemien og i tillegg kommer 2021 (driftsåret 2020).

Landsmøtet må derfor bli noe enklere enn tidligere år med kun behandling av formelle saker. Fagprogram og samling for likepersoner som tidligere gjennomført, må kanselleres i år.

Landsmøtet ble varslet i osteoporosebladet nr 4 2020 og er i tråd med våre vedtekter. Det er forslag til endringer i våre vedtekter noe som krever to måneders varsel. Det ble varslet i 2020 (2019) blad nr 4-2019.

Landsmøtet vil bli gjennomført slik (med forbehold) og kun det mest aktuelle formelle saker til behandling.

For 2020 (2019)

Velkommen, orientering om gjennomføringen, opprop, stemmeberettigede og valg av møteleder, tellekorps, etc. Kun medlemmer med betalt årskontingent kan delta. Gjelder begge driftsår.

  • Behandling av årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett. Endringer i NOFs vedtekter § 9 og § 11. Orientering om prolongeringen av styrefunksjoner 2020/21.

For 2021 (2019)

  • Behandling av årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett. Valg til styrefunksjoner i perioden 2021- 2022- 2023.

Forbundsstyret møtes 10. februar og skal godkjenne årsmelding og årsregnskap, handlingsplaner og budsjett for 2020. Disse dokumenter vil bli gjort tilgjengelig pr. 16. februar. Dersom du ønsker dette tilsendt, –  send oss en epost på nof@nof-norge.no