Landsmøtet 2021 – 16. mars på Zoom – en digital plattform.

NOF viser til kunngjøring av Landsmøtet 2021 i blad nr. 4 2020 og blad nr 1 2021. Landsmøtet holdes på...

NOF viser til kunngjøring av Landsmøtet 2021 i blad nr. 4 2020 og blad nr 1 2021. Landsmøtet holdes på digital plattform og Zoom er valgt.

Sakslisten er kunngjort i medlemsbladet og tilgjengelig og sendes ut til påmeldte deltakere med dokumenter. Det er landsmøte for 2019 (som skulle vært i 2020) og nå for 2020 (16. mars 2021).

Oppkoblingsinformasjon sendes ut til påmeldte deltakere med all nødvendig informasjon.

Det er fortsatt anledning til å melde seg på og i blad nr 1 2021. På siste siden fremgår påmeldingskjema. Send dette inn til oss slik som anvist på skjemaet.

Påmeldingsfrist er 10. mars. Benytt anledningen til å delta i Landsmøtet denne gangen. Vi trenger deg og din stemme som pasient eller pårørende.

Det krever tilgang til internett, enten på en data, bærbar data eller på telefonen din med skjerm for å få opp bilde/lyd. Du sitter hjemme.

Møtet åpnes ca. kl. 10.00. Det vil bli lagt inn en pause i programmet. Det er kun landsmøtesaker som vil bli behandlet denne gangen. Ingen foredrag.

Du kan lese mer om landsmøtet på side 10 og 11 i medlemsbladet nr 1 2021.

Påmeldingsfristen er 10. mars.

Deltakelsen er for medlemmer med betalt medlemskontingent og vi opplyser særlig om at medlemmer over 15 år har stemmerett og alle øvrige rettigheter.

Alle har uttalelsesrett og stemmerett og medlemmer over 15 år med bnetalt medlemskontingent kan og la seg velge til verv i forbundet.

Dette kontrolleres mot medlemsregisteret.

Lurer du på noe? Ring generalsekretæren 452 69 111 eller 452 69 444.