Dagbladet idag 13. april – Helsebilag med tema: Osteoporose rammer også yngre.

I dagens Dagblad er et helsebilag med ulike helsetemaer. For vår del er det mest interessant å lese om likeperson...

I dagens Dagblad er et helsebilag med ulike helsetemaer. For vår del er det mest interessant å lese om likeperson og varamedlem i NOF-styret Aina Mæhla fra Selbu.

Hun er intervjuet og tilhører den yngre medlemsgruppen vår. Aina fikk diagnosen som 34-åring og har dermed hatt diagnosen noen år. Hun er et eksempel på at yngre kvinner også kan rammes, og etter en tid ble diagnosen osteoporose stilt. «Det begynte med noen fall fra hest» – sier hun,-  og en ung dame på 34 år tenker nok ikke på osteoporose. Men et hendelig uhell.

«Osteoporose er det jo bare kvinner over 50 år som rammes og gjerne eldre». Men slik er det ikke. – alltid.  Mange unge brekker noe uten at de tenker osteoporose. Slik er det i mange tilfeller med menn også – «at osteoporose bare angår kvinner».

På utallige informasjonsmøter rundt omkring i Norges land har jeg møtt menn som «bare er sjåfører for sine koner». Nesten ingen som har osteoporose. Tema neste gang vi kan være med i et helsebilag, ser vi for oss «osteoporose og menn» som tema. Det er heller ikke yngre mennesker i Ainas aldersgruppe på våre møter.

Du kan lese mer om yngre kvinner og osteoporose i helsebilaget. Svangerskapsosteoporose er også nevnt i artikkelen. Vi vil publisere intervjuet når vi kan, og kommer tilbake til saken om litt.