Norske pasienter venter lengre på nye medisiner

LMI (Legemiddelindustrien) lanserer en ny rapport som viser at norske pasienter venter lengre på nye medisiner enn i andre land....

LMI (Legemiddelindustrien) lanserer en ny rapport som viser at norske pasienter venter lengre på nye medisiner enn i andre land.

I 2019 bestemte Stortinget at Norges tilgangssystem – Nye Metoder – skulle evalueres. Hvem som får tilgang på hvilke medisiner og hvor lenge man må vente, har stor betydning for enkeltpersoners liv og på hvordan vi opplever kvaliteten på vår offentlig helsetjeneste. Det er også sentralt for hvorvidt vi oppnår helsepolitiske mål eller ikke.

Faktabasert rapport – nyansert debatt

Evalueringen er i gang, men vil først være klar etter valget. Som innspill til den pågående evalueringen av Nye Metoder, og for å sikre at sentrale helsedebatter før valget tar utgangspunkt i et oppdatert og nyansert faktagrunnlag, har konsulentselskapet IQVIA kartlagt status for norske pasienter på oppdrag fra LMI.

IQVIA har sett på forbruk/eller tilgjengelighet av alle nye medisiner godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA) i perioden 2015 og 2019. Funnene fra Norge er videre sammenlignet med ni andre europeiske land.

Tre hovedfunn

Basert på kartleggingen og sammenligningen fant IQVIA at:

  • Det tar lang tid før norske pasienter får tilgang til nye medisiner.
  • For terapiområder hvor det er et stort behov for nye behandlinger med få eller ingen andre alternativer, som for sjeldne sykdommer og onkologi, viser resultatene at det er flere medisiner som ikke er tilgjengelig i Norge.
  • Det er også registrert salg privat eller gjennom unntaksordninger på over halvparten av legemidlene som enten har fått nei i Beslutningsforum eller ennå ikke blitt behandlet