Forskning

Forskning av generalsekretær Jan Arvid Dolve Ajour pr. 29. mars 2016. Nye regler for tildelingen i 2016. Søknadsfrist er 1.juni til Extrastiftelsen. Søknadsfrist til NOF er 10. mai 2016. Norsk Osteoporoseforbund er godkjent søkerorganisasjon i Extrastiftelsen. Dette vil si at forskere/stipendiatere o.a. kan søke om forskningsmidler gjennom oss som godkjent forbund.   Har du en...

Forskning

av generalsekretær Jan Arvid Dolve
Ajour pr. 29. mars 2016.

Nye regler for tildelingen i 2016. Søknadsfrist er 1.juni til Extrastiftelsen.
Søknadsfrist til NOF er 10. mai 2016.
Norsk Osteoporoseforbund er godkjent søkerorganisasjon i Extrastiftelsen.
Dette vil si at forskere/stipendiatere o.a. kan søke om forskningsmidler gjennom oss som godkjent forbund.

 

Har du en god idé?
Men mangler penger til å gjennomføre den?

Da kan du kanskje søke ExtraStiftelsen om midler til ditt prosjekt.
Retningslinjene for tildeling finner du her www.extrastiftelsen.no
1. 15. mars: Søknadsfrist for ExtraExpress vår.
2. 1. juni: Søknadsfrist for forskningsprosjekter.
3. 15. september: Søknadsfrist for helseprosjekter* og ExtraExpress høst.

 

*Fra 2016 blir forebygging og rehabilitering slått sammen til helseprosjekter. I 2017 blir det tre søknadsfrister for totalt fem ordninger:
1. 15. mars: Søknadsfrist for helseprosjekter og ExtraExpress vår.
2. 1. juni: Søknadsfrist for forskningsprosjekter.
3. 15. september: Søknadsfrist for helseprosjekter og ExtraExpress høst.

 

Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR ExtraStiftelsens frister.
Ta kontakt med din organisasjon i god tid!
Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra ExtraStiftelsen her.